فرزین کوچکی گل افزانی
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ چاپ

گیل خبر/ فرزین کوچکی گل افزانی

این روزها که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها یعنی دو سطح از سه سطح انتخاب مدیران توسط مردم در حال انجام است، یک موضوع اساسی محور اصلی گفتمان ماست و آن هم اعتراض به وضع موجود است!

به اعتقاد من تا زمانی که ما ریشه مشکلات حال حاضر را به درستی شناسایی نکنیم، در ارائه آلترناتیو و جایگزین آن نیز ناکام خواهیم ماند.

به عبارت دیگر ارائه راهکارهای کارشناسی نشده که قادر به پاسخ دادن به مشکلات موجود نباشد، فقط چهره نوینی از پارادایم پوپولیسم است.

آری این روزها پوپولیسم به شیوه‌ای جدید در دیار کنونی ما در حال باز تولید شدن است و تنها راهکار مقابله با آن آگاهی جامعه و تقویت حضور مردم در صحنه است.

بی تفاوت بودن جامعه نسبت به چنین کنش هایی شاید آخرین فرصت ها و بارقه‌های امید برای اصلاح وضع موجود جامعه را از بین ببرد.

موضوعی که این روزها نیز مانند گذشته حرکت‌های اجتماعی و سیاسی ما را تهدید می‌کند ایجاد دو گانه های کذایی و غیر واقعی است. دوگانه هایی که هیچ کدام ناظر بر دغدغه مندی های اساسی مردم و جامعه ما نیستند.

شاید بتوان گفت که پدرخوانده های حاکم بر سطوح مدیریتی گذشته، با تمام شدن دوره کنونی نقش خود را در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص رانت ها از دست خواهند داد. از این رو جامعه باید مراقب باشد که با تمام شدن این دوره وضعیت کنونی با افراد جدید اما با ماهیت گذشته بازتولید نشود و این مهم فقط از طریق آگاهی جامعه و پایبندی به مطالبه گری تحقق خواهد یافت.

در انتها ما باید بپذیریم که تاکنون سوداگران عرصه قدرت با ایجاد دوگانه های ساختگی، مطالبات ما را از محور اصلی دور نموده اند؛ اما این بار جامعه این فرصت را دارد که تمامی دعاوی ها را مبتنی بر نیازها و دغدغه مندی های اساسی خود تنظیم نماید.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code