سرمایه‌گذاران زمانی ترغیب به سرمایه گذاری می‌شوند که امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شهری داشته باشند و این مهم زمانی میسر می شود که پارلمان شهری با بهره‌مندی از روش‌های علمی و حمایتی و ایجاد زیرساخت توسعه ، امنیت خاطر سرمایه‌گذاران را فراهم کند لذا شورای شهر به مثابه یک ریل‌گذار می‌تواند قطار پیشرفت شهری را ایجاد کند.

گیل خبر/ مجید عزیزی 

شورای شهر یا همان پارلمان شهری بستری مهم برای سیاست گزاری، تالیف و تصویب قوانین، و برنامه ریزی برای شهرسازی نوین می باشد که باید با استفاده از اطلاعات موجود، بررسی نقاط ضعف و قدرت، فرصت ها و آسیب ها، آینده پژوهی، بهره مندی از خرد جمعی و اعتماد به جوانان خلاق و نخبه و مبتکر افق پیشرفت و توسعه شهر را ترسیم کند. از این رو، شورای شهر با اتخاذ سیاست های صحیح حمایتی و بدور از نگاه‌های سیاسی و جناحی می تواند گام های بزرگی از جمله حمایت از سرمایه گزار بدون سهم خواهی فردی و منفعت طلبانه در راستای توسعه و پیشرفت متوازن شهری گام برداشته و بستر فعالیت منظبط اقتصادی را در شهر فراهم کند.


سرمایه‌گذاران زمانی ترغیب به سرمایه گذاری می‌شوند که امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شهری داشته باشند و این مهم زمانی میسر می شود که پارلمان شهری با بهره‌مندی از روش‌های علمی و حمایتی و ایجاد زیرساخت توسعه ، امنیت خاطر سرمایه‌گذاران را فراهم کند لذا شورای شهر به مثابه یک ریل‌گذار می‌تواند قطار پیشرفت شهری را ایجاد کند.

یکی از مولفه‌های مهم در مدیریت شهری که می‌تواند در جذب سرمایه گزار موثر باشد ثبات مدیریت است. موضوعی که سالهاست کلان شهر رشت را با مشکل مواجه کرده، عدم ثبات در مدیر شهری قطعا باعث سلب امنیت سرمایه‌گذار میگردد. عدم امنیت خاطر مدیران انتخاب شده به عنوان شهردار مانع اجرای برنامه های بلند مدت می شود. شهردار وقتی از ماندگاری خود در یک مدت خاص اطمینان ندارد قطعاً اقدام به برنامه ریزی درازمدت نخواهد کرد علاوه بر این مهم، سرمایه‌گذاران نیز با دیدن عدم ثبات مدیریت شهری، رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته و با دیدن ولنگاری مدیریتی در مناصب مهم شهری، سرمایه گذاری احتمالی خود را بر باد رفته می دانند؛ لذا باید به این نتیجه مهم رسید که عدم سرمایه گذاری متقاضیان برای فعالیت اقتصادی در شهرهایی که مدیریت بی ثبات دارد مربوط به اشکال ساختاریست، که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

باید گفت؛ سرمایه گذاران، مدیران با ثبات می خواهند و شهر نیز برای برنامه‌های بلند مدت نیازمند مدیر با ثبات است و این مهم نیازمند وجود تصمیم گیرانی است که خود دارای ثبات فکری و به دور از فعالیت های سیاسی و جناحی باشند.‌