با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان؛
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ چاپ

گیل خبر/ پنجمین شماره طنز گیل آقا با نگاهی طنز به مسائل ایران و گیلان

کاری از گروه چند رسانه ای گیل خبر

نویسنده: شاهد وزیری