گیل خبر/ سرویس استانی: روز گذشته اعضای هیات نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در گیلان  از میان نمایندگان استان مشخص شدند. ازجمله حواشی این جلسه کاندیداتوری نه نفر از یازده نماینده حاضر در این جلسه بود. طوری که در نهایت مجبور شدند با قرعه کشی سه عضو نهایی را انتخاب کنند!

بر این اساس تنها دنیامالی، دلخوش و چگینی برای حضور در هیات نظارت کاندیدا نشدند و بقیه مایل بودند نقش پررنگی در انتخابات شوراها داشته باشند. همین مساله هم باعث شد که به جای برگزاری انتخابات از قرعه کشی استفاده کنند تا نشان دهند به هیچ وجه مایل نیستند در فرایند انتخابات اجماع مناسب و مدبرانه ای داشته باشند.

ظاهرا  انتخابات شوراها به محلی برای قدرت نمایی نمایندگان مجلس تبدیل شده است و آن ها این توانایی را دارند که در صلاحیت کاندیداهای شورا ورود جدی کنند. حتی نمایندگانی که انتخاب نیز نشده اند در تعیین اعضای هیات نظارت حوزه های انتخابیه خود تاثیرگذار هستند و بر این اساس باید شاهد آن باشیم که کاندیداهای شورا به نوعی صلاحیت خود را از طریق نمایندگان مجلس بدست آورند.

این که در گام اول نمایندگان گیلان که اکثر آن ها از طیف سیاسی هستند حاضر نیستند به یک اتحاد عمل مناسب درباره انتخابات و صلاحیت کاندیداها برسند این شائبه را می تواند ایجاد کند که شاهد ادامه دار شدن تخلفات انتخاباتی و تایید صلاحیت کاندیداهایی با شبهات فراوان اقتصادی باشیم. البته این بحث نیز مطرح است که کاندیداهای شورا بیشتر به خاطر جناح بندی های سیاسی مورد بررسی قرار بگیرند و نامزدهایی با شبهات مالی و رانتی جواز ورود به انتخابات را بگیرند.

در این رابطه انتظار است  هیات نظارت بر شورای نگهبان نیزبا نحوه نظارت بر عملکرد نمایندگان گیلان نقش آن ها را در تایید کاندیداهای مساله دار شورا مورد بررسی قرار دهد. جایی که شاهد اتفاقات تلخ دوره های گذشته و تاثیرگذاری خارج از روال قانونی اعضای هیات نظارت انتخابات شورا در استان گیلان نباشیم.