گیل خبر/ طی حکمی از سوی احمد رمضانپور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، آرش شادمان به عنوان مشاور عالی شورا در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب گردید.

در جلسه معارفه مشاور عالی شورا در امور فناوری و اطلاعات ، رمضانپور با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جوانان میدان داران گام دوم انقلاب میباشند، اذعان داشت: اگر از نیروهای جوان و توانمند استفاده گردد، توسعه ی پیشرفت شهری و فعالیتهای مختلف محقق خواهد شد.

از سوابق مهندس آرش شادمان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :

- عضو نظام صنفی رایانه ای کشور
- مشاور مالی سازمان نظام مهندسی از سال ۱۳۸۹ تا کنون
- مشاور رئیس شورای اسلامی شهر رشت در سال دوم ، دوره پنجم در امور شهر هوشمند
- مشاور رئیس شورای اسلامی استان گیلان در سال ۱۳۹۷ در زمینه شهر هوشمند و دانش بنیان
- مشاور کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹