گیل خبر/  سرویس استانی: در حالی که ستاد مقابله با کرونا در استان گیلان در صدور کارت تردد به گونه ای عمل کرد که تصاویر تجمع مردم در فرمانداری در سطح کشور خبرساز شد، اینک از استان مازندران خبر می رسد ستاد مقابله با کرونا در این استان با هدف کاهش آسیب‌های اقتصادی در مشاغل مختلف اقدام به تهیه و توزیع کارت های ویژه کرده است و آن را بین ادارات مختلف توزیع نموده تا دسترسی مردم به این کارت ها آسان تر شده و تجمع صورت نگیرد.