یک سارق حین سرقت به علت برق گرفتگی به طرز وحشتناکی کشته شد.

گیل خبر/ به نقل از رکنا؛ دزدی که به هوای سرقت کابل در یکی از شبکه های اصلی برق شهر گلستان در استان تهران وارد محوطه موتور آسانسور شده بود، با حادثه ای تلخ مواجه شده و جان خود را از دست داد