دکتر حسین ربیعی عضو هیئت علمی برگزاری همایش بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپولیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای که بیست و هفتم آبان‌ماه سال جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار می شود با اشاره به نقش محوری مناطق آزاد به عنوان دروازه های مهم تجارت بین المللی و همکاری های منطقه ای ایران اظهار داشت: مناطق آزاد از اساس برای آسان سازی صادرات و واردات کالا تأسیس شده اند و فی نفسه ماهیت همکاری گرایانه دارند.

گیل خبر/ به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، وی با اشاره بر اینکه مناطق آزاد موتور محرک همکاری های بین المللی در هر کشوری به حساب می آیند،تأکید کرد: مناطق ازاد ایران نیز از این قاعده مثتنی نبوده و نقش اصلی آن‌ها را در چارچوب سیاست های همکاریهای اقتصادی و تجاری فراملی ایران تعریف کرد.

وی با ارائه تحلیلی از متغیرهای بیرونی بر عملکرد مناطق آزاد ایران در دست یابی به اهداف خود، این نقش آفرینی را در حال حاضر متأثر از عوامل مختلف داخلی و خارجی، عنوان نمود و گفت: در نتیجه مناطق آزاد ایران در قیاس با برخی مناطق آزاد کشورهای همسایه هنوز راه زیادی تا رسیدن به قله موفقیت دارند، با این حال در وضعیت فعلی هم بخش زیادی از مراودات تجاری و مبادلات کالایی ایران از این مناطق صورت می گیرد و در واقع به عنوان دروازه های مهم تجارت بین المللی و همکاری های منطقه ای ایران به ایفای نقش می پردازند.

دبیر انجمن ژئوپلتیک ایران با اشاره به اینکه دریای خزر بستر مناسبی برای تجارت دریایی ایران در شمال کشور ایجاد کرده و در این میان بنادر دریایی از جمله انزلی و بویژه منطقه آزاد انزلی به عنوان مهمترین بندر آزاد شمال کشور می تواند کانون همکاری و همگرایی مناطق آزاد پیرامون دریای خزر و به تبع آن منشاء همکاری های بین المللی ایران باشدافزود: علاوه بر اتحادیه اوراسیا بلکه هر اتحادیه دیگری از جمله اکو و سایر ابتکارات منطقه ای می توانند بازار بسیار خوبی برای صنایع نوپا و رو به رشد ایران ایجاد کنند و به دلیل نزدیکی و دسترسی جغرافیایی مزیت های اقتصادی و تجاری بسیاری فراهم آورند.

وی شاخص جمعیتی ۵۰۰ میلیون نفری اوراسیا را که اتحادیه اوراسیا بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد، قابل توجه ارزیابی کرد و با تصریح براینکه ارتباط با اتحادیه اوراسیا زمینه ورود به سایر کشورهای حوزه اوراسیا که گستره جغرافیایی وسیع از آسیای مرکزی تا شرق اروپا را در برمی گیرد فراهم می کند اضافه کرد: براین اساس فرصت های سرمایه گذاری و سرمایه پذیری فراوانی در ارتباط با کشورهای اوراسیا وجود دارد که با توجه به در حال توسعه بودن کشورهای مزبور، می توانند به عنوان بازار مناسبی برای کالاهای ایران و هم محل تأمین مواد خام احتمالی مورد نیاز به ایفای نقش پرداخته و در زمینه کشاورزی و صنایع غذایی می توانیم علاوه بر تأمین نیازهای کشورهای فوق فرصت اقتصادی بینظری برای خود ایجاد نماییم.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بحث انتقال انرژی و منابع فسیلی آسیای مرکزی و دریای خزر مطرح و کرویدورهای شمال – جنوب و شرق به غرب مطرح شد، افزود: درهمین راستا با نگاهی به نقشه جغرافیایی این بخش از جهان نشان می دهد که ایران به عنوان یک دالان بزرگ بین خلیج فارس و خزر می تواند بهترین مسیر خشکی در کریدور شرق–غرب و شمال-جنوب را برعهده گیرد و از این منظر دارای جایگاه بی نظیری است.

وی با اشاره به نقش تاریخی چند هزار ساله ایران در مسیر جاده ابریشم باستانی و تصریح براینکه اکنون نیز به خوبی می تواند در این کریدور نقش آفرینی نموده و نقش ارتباطی خود را ایفا کند، گفت: هر چند قدرت های جهانی و فرامنطقه ای از ابتدای شروع این مباحث به اشکال مختلف تلاش در دور زدن و محروم کردن ایران از این ظرفیت منطقه ای داشته اند و البته تا حدودی هم موفق شده اند؛ اما مناطق آزاد با اختیارات و ظرفیت هایی که دولت مرکزی به آنها می دهد می توانند این فرصت های بالقوه را به خوبی به ظرفیت بالفعل تبدیل کنند و چنانچه آزادی عمل بیشتری در زمینه تبادلات بین المللی داشته باشند قادر خواهند بود از این ظرفیت به خوبی استفاده نمایند.

دبیر انجمن ژئوپلتیک ایران، نقش منطقه آزاد انزلی را این زمینه برجسته عنوان کرد و با بیان اینکه این منطقه به بندر آستاراخان روسیه نزدیک بوده و از ارتباط مناسبی نیز با آن بندر مهم روسیه برخوردار است، اضافه کرد: در عین حال منطقه آزاد انزلی به منابع انرژی دریای خزر و بویژه کشور آذربایجان نیز نزدیک بوده و می تواند در این کریدور نقش محوری داشته باشد.

عضو کمیته علمی همایش بین المللی اوراسیا در منطقه آزاد انزلی در خصوص اثرات برگزاری این همایش و نقش آن در توسعه همکاری های منطقه ای کشورمان چنین گفت که این همایش اگر چه به لحاظ زمانی با بحران جهانی کرونا همزمان شده و تحت تأثیر این بیماری قرار می گیرد ولی با توجه به تلاش هایی که دست اندرکاران مختلف برگزاری همایش بویژه سازمان منطقه آزاد انزلی، اتاق بازرگانی ایران و دیگر برگزار کنندگان انجام داده اند و مشارکت فعال کشورهای حاشیه دریای خزر و فعالین تجاری و اقتصادی حاضر در این حوزه، می توانند نقطه آغاز برای همکاری های بیشتر و زمینه ساز رشد همگرایی منطقه ای هر چه بیشتر باشد و انتظار می رود که برگزاری این همایش به توسعه تجارت منطقه ای و افزایش مبادلات اقتصادی کشورهای پیرامون خزر و نیز کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بیانجامد.