تشکیل مجمع انتخاباتی هیات و انتخاب احتمالی رضی زاده،
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ چاپ

گیل خبر/ سرویس ورزشی: هرچند کاندیداهای ریاست هیات کشتی گیلان مدتی پیش ثبت نام کردند اما انتخابات مجمع هیات کشتی گیلان دو بار با ورود سازمان بازرسی به آن دچار تعویق گشته است. اشکالات بازرسی به نحوه چیدمان مجمع نشان از آن می دهد که شائبات در مورد بسته شدن مجمع برای رای آوردن یک گزینه از قبل تعیین شده برای آن جدی به نظر می رسد.

آذر ماه سال گذشته به دنبال برکناری نقی هدایتی از ریاست هیات کشتی گیلان، امیر رضی زاده تا زمان تشکیل مجمع به عنوان سرپرست هیات انتخاب گردید. رضی زاده بیشتر از هرسمتی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر انزلی شناخته می شد و از نزدیکان نماینده سابق انزلی به شمار می رفت.
تنها سابقه جدی مدیریت ورزشی رضی سرپرستی هیات شمشیربازی انزلی بود. وی حدود دوسال پیش با شعار اینکه قصد دارد در انزلی خانه شمشیربازی بسازد و بنا بر تاکید مدیرکل ورزش و جوانان و با ابلاغ ضمیریان ریس هیات شمشیربازی گیلان بعنوان سرپرست هیات شمشیربازی انزلی منصوب شد، عدم تحقق وعده ساخت خانه شمیربازی انزلی موجبات نارضایتی رئیس هیات را فراهم کرد و بعد از مدتی ابلاغ وی لغو شد.
بعد از آن ، رضی زاده برای در مجمع انتخابات هیات بدنسازی و پرورش اندام شرکت کرد که در رقابت با دانیال خاتمی موفق نشد. بعد از شمشیربازی و بدنسازی نوبت به هیات کشتی رسید که وی با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان و حکم علی رضا دبیر به سمت سرپرست هیات کشتی منصوب شد تا نشان دهد مایل است هرگونه که شده در یک هیات ورزشی پستی به دست آورد.


ورزش کشتی از آن دست ورزش هایی است که اغلب مدیران آن از میان جامعه کشتی انتخاب می شوند. نگاهی به روسای فدراسیون این رشته ورزشی و دیگر مقامات آن  نشان می دهد که اغلب ان ها از جمله قهرمانان و گوش شکسته های کشتی هستند. در میان 6 کاندیدای ریاست هیات کشتی گیلان نیز همه آن ها به جزء رضی زاده سابقه کشتی گیری و ورزشکاری را دارند. حتی هوشنگ عباسقلی زاده از مدیران ارشد استانداری گیلان نیز که کاندیدای هیات کشتی شده از کشتی گیران پیشکسوت گیلانی است. ولی با همه این ها همچنان از رضی زاده به عنوان شانس نخست این هیات نام برده می شود که در جای خود شگفتی آور و مایه تعچب است.
به واقع مشخص نیست اعضای مجمع از جمله رئیس فدراسیون و مدیرکل ورزش و جوانان کدام ویژگی برجسته را در سرپرست فعلی دیده اند که می تواند او را از بقیه متمایز کند. آشنایی با رشته کشتی ، ارتباطات بالا، مدیریت عالی و یا ادای دین به وی؟ آیا به طور مثال علی رضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی خودش دوست دارد فردی از اهالی غیرکشتی سکاندار فدراسیون شود؟ مگر همین کشتی گیران به ریاست محمدرضا یزدانی خرم که فاقد سابقه کشتی بود ولی به دلیل مدیریت عالی دوران والیبالش شناخته می شد ایراد وارد نمی کردند؟ با این سبک و سیاق باید انتظار داشته باشیم که در هر هیاتی افراد کم تجربه ، سیاسی و دارای ارتباطات با مدیریت ورزشی سکاندار دیگر رشته های ورزشی نیز شوند.

البته شاید گزینه اصلی مجمع فرد دیگری باشد، اما باید توجه داشت تا همین جا ایراداتی در مورد ترکیب مجمع دیده می شود. به طور مثال به جای آریا چوبچیان از کشتی گیران پرافتخار تیم های پایه تیم ملی از کشتی گیر دیگری دعوت کردند که سال گذشته فاقد کسب مدال بود. همچنین دو رئیس بازنشسته سیاهکل و استانه اشرفیه نیز در بین افراد مجمع دیده می شوند که با توجه به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان دارای ایراد قانونی است. در جای دیگر باشگاه دخانیات گیلان که سابقه فعالیت بیش از ۴۰ سال در کشتی دارد حذف شده و باشگاه ملوان جوان که حدودا کمتراز ۶سال است در کشتی مشغول فعالیت است بعضویت مجمع در آمده است. شاید چون مدیران باشگاه ملوان جوان همشهری سرپرست فعلی هستند و با وی مراوده و دوستی دارند. آیا این شائبات باعث نمی شود که نسبت به تشکیل چنین مجمعی و نتیجه ای که از آن بیرون می آید هشدار داد؟ در صورت تحقق چنین وضعیتی باید منتظر ماند که دیگر هیاتهای ورزشی نیز به دست افراد غیرورزشی، فعالین اقتصادی و سیاسی استان قبضه شود. سرنوشت وعده های آن ها برای تزریق اعتبار مالی را چه کسی باید دنبال کند و در صورت ناکامی چه کسی پاسخگو است؟