گیل خبر/ سرویس سیاسی: محمدرضا اسرارپوش به نمایندگی از برادرش ائتلاف اسرارپوش با کاظم دلخوش در حوزه انتخابیه صومعه سرا را اعلام کرد.

اسرارپوش در میتینگ تبلیغاتی در کنار دلخوش خطاب به مردم  اظهار داشت: ما شاید مقابل آقای دلخوش بودیم، ولی آدم ها نباید ایمان خود را زیرپا بگذارند. از وقتی ایشان به مجلس امد نفاق و دورویی رخت برست. شما را به خداوند سبحان قسم نگذارید نفاق و دورویی دوباره در این شهر سربگیرد.

گفتنی است از شب گذشته میتینگ های تبلیغاتی دلخوش در مناطق مختلف با استقبال پرشور مردم همراه بوده است که تصاویر را در زیر مشاهده می کنید.