گیل خبر/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده ۶ طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های آنتخاباتی در انتخابات مجلس را بررسی کرده و آن را به تصویب رساند. بر اساس این ماده هزینه های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر می باشد: ۱- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر موارد مربوط به ستاد ۲- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی ۳- هزینه های تبلیغات مجاز ۴- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت های انتخاباتی بر اساس تبصره این ماده سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و خرید و فروش رای محسوب می شود. فرمانداری و بخش داری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات های اجرایی و نظارت گزارش دهند. نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code