احمد شاکری
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ چاپ
گیل خبر/ احمد شاکری اخلاق مداری در جامعه :درلغت به معنای طبیعت و سرشت است. اخلاق مجموعه ای ازمعانیست که در پرتوآن ، رفتار نیک یا زشت نشان داده می شود فلذا فرد به انجام آن اقدام یا از انجام آن خود داری می کند. اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا : پیامبر اکرم (ص) کامل ترین مومنان در ایمان ، خوش اخلاق ترینشان می باشند : سنن ترمذی بیشترین ضربه و ضرری که به سیستم اخلاق و مسائل معنوی وبه جهان بشریت وارد شده اینست که مردمان پاک و صاحبان اخلاق از میدان مسئولیت و مبارزه کنار روند ودر گوشه خلوت و انزوا و دور از اجتماع باشند در نتیجه میدان برای افرادی دیگر که فاقد اخلاق ودارای خصال پست و صفات رذیله اند ،خالی شود و گوی میدان را بدون هیچ مزاحمتی بربایند. نظام اخلاقی اسلام سرشار از فضایل و گزاره های اخلاقیست که فرد مسلمان به وسیله اکمال دین خویش گام برداشتن در مسیر اصلاح امور دنیا و آخرت خویش را کسب می کند. خاستگاه بنیادین احکام و دستورات اخلاقی در اسلام نه لذت طلبی ، نه سود جوئی، نه خرد، نه وجدان ،نه عرف ، نه جامعه ،نه تجدد مابی و نه..... نظام اخلاقی اسلام تنها وعظ و چند دستور و حکم نیست که احکام اخلاقی غیر از نظام اخلاقیست. این نظام با شاخصها شروع می شود وبه عشقها گره می خورد. عظمت این نظام اخلاقی، اینست که دستور نمی دهد بلکه تبدیل می کند. با عنایت به موازین اخلاقی که نبی مکرم اسلام (ص) اشاره دارند، می باید ضرورتا جامعه اسلامی حول محور اخلاق باشد، مع الاسف گاهی بعضی از افراد یا احزاب برای رسیدن به اهداف واغراض ،عالمانه و هدفمند ، افراد یا گروههایی را در جهت هتک حرمت و تضییع حقوق مردم ، جریان را به نفع خویش مدیریت و راهبری می کنند که این مهم، قطعا با سنت وسیرت و اخلاق نبوی سنخیت نداشته وچنین رفتاری به هیچ وجه در جامعه اسلامی که در آن اصل اخلاق محوری یاد شده است شباهت و منطبق نیست. در لباس تزویر وچهره به ظاهر موجه در مراسم رسمی حتی در جایگاههای مهم درقالب شعارهای سیاسی اجتماعی در جمع تعداد کثیری از مردم از هیچگونه توهینی به مسئولین فرو گذار نمی کنند. مصداق این مطلب : مطابق اصل 113قانون اساسی جایگاه ریاست جمهوری عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است که به صفات ناپاک و دروغ ونیز تهدید به سر انجامی که خود حاوی ادعای دیگر است مبادرت می کنند، به موازین اخلاقی به هیچ انگاشته می شود. حرمت مومن، آزاد و آزاد، بدون هچ ترس ومنعی در مراسم عمومی کشور هتک می گردد. در صورتی که در مورد حفظ حرمت مومن پیامبر اکرم (ص) فرموده است : المومن حرام کله عرضه و ماله و دمه : مومن همه چیزش ، آبرو،مال وخونش محترم است. روزی به کعبه نگاه کردند و فرمودند: ای کعبه خوشا بحال تو.خداوند چقدر تورا بزرگ و حرمتت را گرامی داشته است ولی به خدا قسم حرمت مومن از تو بیشتر است. ( بحارج64ص71 )

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code