توضیح دانشگاه تهران درباره بیانیه آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران؛
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ چاپ
گیل خبر/در پی انتشار خبری مبنی بر علت سقوط هواپیمای اوکراینی ریشه در دانش سایبرنتیک از قول آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران در برخی رسانه ها، این دانشگاه با انتشار بیانیه ای در این باره توضیحاتی ارائه داد. به گزارش ایلنا، در بیانیه دانشگاه تهران آمده است: به دنبال انتشار بیانه ای تحت عنوان «علت وقوع حادثه هواپیمای اوکراینی ریشه در دانش سایبرنتیک دارد و نقش خطای انسانی منتفی است» در برخی از ر سانه ها، بدین وسیله به اطلاع می رساند که این بیانیه را باید به عنوان یک فرضیه ارائه شده توسط یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تلقی نمود که هنوز مراحل بررسی و تایید دانشگاه را سپری ننموده است. بدیهی است دانشگاه تمامی فرضیه های محتمل در باره این موضوع را با استفاده از داده های متقن مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید، نظر رسمی خود را اعلام خواهد کرد.» برخی رسانه ها به نقل از آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران آورده بودند که نقش خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی منتفی بوده است. فایل این بیانیه را در زیر دانلود کنید. 4_5827807185110829064
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code