گیل خبر/ قسمت جدید طنز «تٌنگوله»/این قسمت: همه چیز برای فروش
-کاغذ، شیرابه ، پسماند، زباله ، زمین روستایی، زمین شهری، آب دریای کاسپین خریداریم -چه خبرتونه؟! چه خبرتونه؟! - عکسمون روی همه بیلبوردهای شهر! -تولید در اقتصاد مهم است!

اجرا: مهدیسا صفریخواه/کارگردان: محسن اسدالله پور/نویسندگان: مهدیسا صفریخواه-سامان بدر / کاری از واحد تولیدات چند رسانه ای گیل خبر

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code