اقدام مناسب اعضای شورای شهر رشت؛
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری: اعضای شورای شهر رشت با تصویب دو فوریت با طرح « شفاف سازی آرای کمیسیون ماده 100» موافقت کردند تا گام مناسبی جهت شفاف سازی تلخفات برداشته شود. بر اساس این طرح، آراء صادره در کمیسیون ماده صد با جزئیات  و بدون ذکر نام و مشخصات مختلف شفاف به اطلاع عموم رسانده می شود. در ماده واحده این طرح امده است:شهرداری رشت مکلف است طی دو هفته از ابلاغ این مصوبه نسبت به انتشار و شفاف سازی گزارش کارشناسی تخلفات و آراء صادره کمیسیون ماده صد در خصوص تخلفات ساختمانی با اولویت مناطق با ارزش منطقه ای بالا وبا حفظ اطلاعات شخصی متخلف اقدام نماید. این طرح با امضای ده نفر از اعضای شورای شهر به صورت دو فوریت تصویب شد. گفتنی است بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100 می باشد که این کمیسیون از سه عضو اصلی و 11 تبصره و 7 کمیسیون  تشکیل گردیده است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code