گیل خبر/ سید حمیده زرآبادی در این باره گفت: در ماده واحده طرح الزام دسترسی به خدمات اینترنت آمده است که اعمال هرگونه قطع و یا مسئولیت استفاده از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت ( اعم از داخلی و بین المللی) تحت هر عنوان بدون مجوز مجلس ممنوع است و مقررات این حکم عطف به ماسبق می شود. به گفته وی در تبصره ۱ ماده واحده این طرح آمده است: دولت صرفا در شرایط اضطرار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی می تواند پس از اطلاع رسانی عمومی مدت زمان محدودیت دسترسی به برخی از خدمات مبتنی بر بستر اینترنت ( اعم از داخلی و بین المللی ) محدودیت را اعمال کند. وی گفت: در تبصره ۲ ماده واحده این طرح آمده است: محدودیت دسترسی به خدمات مبتنی بر بستر اینترنت ( اعم از داخلی و بین المللی) برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها و مراکز پژوهشی شرکت ها و موسسات خصوصی حتی در شرایط اضطرار اعمال نخواهد شد. زرآبادی با بیان این که هرگونه اختلال در اینترنت کشور، علاوه بر خسارت های مادی، خسارتهای غیر قابل محاسبه و عمیقی را بر پیکره نظام تحمیل می کند، مهاجرت افراد نخبه، بی اعتمادی و ناامنی برای سرمایه گذاری، ناامیدی و بی انگیزگی نیروی انسانی برای راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان، قطع و همکاری شرکت های خارجی و بی اعتمادی نسبت به شرکت های ایرانی را از جمله این خسارت ها عنوان کرد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: الزام دسترسی به خدمات اینترنت امروز به قیددو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد شد.   ایسنا
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code