تلویزیون های شهری در تسخیر تصاویر حاج محمدی؛
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری: هرچند زمان تبلیغات انتخابات کاندیداهای مجلس شروع نشده اما به نظر می رسد شهردار رشت بدون ثبت نام در انتخابات، تبلیغات «پیش از موعد» خود را آغاز کرده است! طوری که تمام تلویزیون های شهری با عکس ایشان مزین شده است. خودشان هم در مصاحبه ها تاکید می نمایند« اگر شهرداران قبلی کار چند ماهه گذشته ایشان را در سالهای گذشته انجام می دادند این مشکلات ایجاد نمی شد!» شاید برای یک شهروند جالب باشد که مگر چه اتفاق خاصی رخ داده که این حجم از خودشیفتگی در شهردار رشت پیدا شده است. آیا سرمایه گذاری ورود کرده است و قراردادی بسته است؟ پارکی افتتاح شده است؟ چاله چوله های رشت ترمیم شده اند؟ راه جدیدی باز شده و یا حقوق پاکبانان سر موعد پرداخت می شود؟ بدون شک باید اتفاق خاصی افتاده باشد که تمام شهر را تصویر شهرداری چون ناصر حاج محمدی پر کرده باشد. البته بیشتر تبلیغات این روزهای شهرداری رشت سر ماجرای تصفیه خانه سراوان است که طبق موعد باید تحویل داده می شده است. ولی مگر هنوز کاری به پایان رسیده است که این حجم از تبلیغات را مشاهده می کنیم؟ بر فرض اتمام نیز تا مشخص شدن سود و میزان بازدهی آن  باید تا مدت ها صبر کرد. در ثانی مگر به غیر مرکز دفن زباله سراوان، پروژه های دیگر شهر رشت تعطیل شده اند؟ به تازگی هم مشاهده می کنیم که شهردار «چکمه پوش» در میان کوچه پس کوچه های حاشیه ای شهر رفت و آمد می کند و بعد از وی مدیران با کت و شلوار خدمت ایشان می رسند. علم مدیریتی می گوید این وضعیت باید برعکس می شد، ولی شاید آقای شهردار در مدیریت این افراد ناتوان مانده که خود لباس کار پوشیده است. شاید هم بی علاقه نباشد که خودش را به عنوان نفر اول نشان دهد. همین تلویزیون های شهری قرار بود جایگاهی برای درآمدزایی شهرداری و یا نشان دادن پیام های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی باشند. ولی جدا از تلویزیون هایی که کار نمی کنند بقیه به محل نشان دادن تصاویر شهردار تبدیل شده است. روزنامه نگاری در مورد سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا نوشته بود «او دوست دارد در همه جا نفر اول باشد، حتی در مراسم تدفین نیز دوست دارد همان فردی باشد که روی تابوت است» حالا آقای شهردار هم دوست دارد همه جا نفر اول باشد. بدون این که هنوز کاری تمام شده باشد یا نتیجه ای اعلام شود. شاید همین بارندگی های اخیر فرصت خوبی باشد که میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری پرسیده شود که متوجه شویم حالا که در دوران «پساهجمه» شهردار رشت هستیم مردم چقدر از عملکرد شهردار خود رضایت دارند!

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code