گیل خبر / سرویس فرهنگی : انتخابات هیات مدیره ی و بازرسان خانه ی فرهنگ گیلان صبح روز ۱۵ آذر ۱۳۹۸ در عمارت این خانه با حضور حداکثری اعضا برگزار شد. شایان ذکر است پس از برگزاری رای گیری در نهایت افراد زیر به ترتیب حائز بیشترین رای شده و جواز ورود به هیات مدیره ی و بازرسان را کسب کردند. اعضای منتخب هیات مدیره: یک.مزدک پنجه ای دو.پرویز فکر آزاد سه.محمدرضا یکرنگ صفاکار چهار.عباس گلستانی پنج.منوچهر بهدانی شش.حامد اریب هفت.لیلا پورکریمی اعضای علی البدل هیات مدیره: هشت.مازیار عمادزاده نهم.طاهره آرمیون اعضای منتخب بازرسان یک.رضا مجلسی دو.مسعود حقانی اعضای علی البدل بازرسان یک. شهرام دفاعی
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code