گیل خبر/ به نقل از صریح خبر: نماینده یکی از شهرستان های غرب گیلان اینبار شیوه جدیدی را برای کسب رای به کار بسته است. ظاهرا این نماینده یک موسسه خیریه بنام اسپانسرهای خود به ثبت رسانده است که با تزریق پول به این موسسه برخی اجناس را خریداری کرده و بین اغلب سالمندان یا افراد کوه نشین یا بی بضاعت پخش میکنند. این موسسه که بر اساس یک سناریو از اواخر سال گذشته شروع به فعالیت کرده است اخیرا و در آستانه انتخابات فعالیت خود را چندین برابر کرده و حتی شماره حساب نیز معرفی کرده و از مردم نیز مبالغی دریافت میکنند. لیدر های اصلی این نماینده که خود را بعنوان افراد شریفی معرفی کرده اند با عوامل خود به روستاها دور افتاده یا بسراغ خانواده سالمند میروند و در قبال دادن اجناسی انتظار رای برای نماینده دارند. حال باید به این نماینده گفته شود شما که با وعده های بسیار آمدید بجای ماهی ، ماهی گیری را یاد بدهید تا فقر از بین رود . اتفاقا افتخار نکنید که چنین بی بضاعت هایی هستند که در آستانه انتخابات به سراغ انها میروید بلکه باید چنان میکردید که با افتخار حداقل درصد فقر را پایین میاوردید و وجود چنین بیکاری و فقر اتفاقا باعث تاسف برای حضرتعالی ست
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code