گیل خبر/ سرویس شهری: شنیده های گیل خبر حاکی از آن است خریدار ساختمان تعاونی تاکسیرانی رشت قصد فروش این ساختمان را با هشت برابر قیمت خریداری شده دارد. مساله ای که با اعتراض شدید سهامداران تعاونی مواجه شده که اغلب از رانندگان تاکسی می باشند. بهای ساختمان 1500 متری مذکور حدود شش ماه قبل به ازای هر متری کمتر از ده میلیون تومان کارشناسی گردید، اما حال خریدار پس از پرداخت یک سوم ثمن معامله قصد دارد این ساختمان را علیرغم عدم ثبت قطعی به نام خودش به قیمت متری 80 میلیون تومان به فروش برساند. سهامداران این تعاونی که بالغ بر 1300 نفر می باشند با دریافت چنین اخباری اعتراض خود را به هیات مدیره و سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت اعلام کرده اند. سهامداران با اعتراض نسبت به قیمت کارشناسی شده اعلام کردند چگونه ممکن است در عرض شش ماه قیمت چنین ساختمانی هشت برابر شود و سودی سرشار نصیب خریدار شود. گیل خبر اماده شنیدن پاسخ های هیات مدیره 5 نفره تعاونی تاکسیرانی رشت و سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری رشت است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code