گیل خبر/ سرویس اجتماعی: تعطیلی زودهنگام مدارس ابتدایی در ساعات عصر از جمله مواردی است که جهت آرامش و امنیت بیشتر دانش آموزان در نظر گرفته شده است. امری که در بعضی استان های کشور اجرایی می شود و پیش از این در گیلان نیز دیده می شد. همین چند وقت گذشته آموزش و پرورش خراسان رضوی اعلام کرد « با توجه به تاریکی فصلی زودهنگام هوا در زمان تعطیلی نوبت عصر مدارس ابتدایی دو نوبته، این آموزشگاه ها طی ماه های آذر، دی و بهمن امسال با تصویب شورای آموزش و پرورش مشهد به جای ساعت ۱۶ و ۵۵ دقیقه، ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه تعطیل خواهند شد.» بااین حال امسال در گیلان و علی الخصوص رشت چنین دستوری هنوز صادر نشده است و بسیاری از دانش آموزان در ساعات شبانه از مدرسه خود ترخیص می شوند. باتوجه که بسیاری از دانش آموزان مخصوصا در نقاط حاشیه ای فاقد امکانات اولیه چون سرویس مدرسه هستند این مساله احتمال افزایش خطرات را بیشتر نیز می کند. همان طور که در گذشته نیز اخبار ناگواری در این رابطه شنیده می شد. به طور مثال مدارس ناحیه یک رشت در که سرپرست جدید آن به تازگی از میان مدیران دولت قبلی تعیین شده است هیچ دستور العملی در این زمینه صادر نکرده است تا اولیای دانش آموزان نسبت به این مساله اعتراض داشته باشند. یکی از همین اولیا که فرزندش در یکی از مدارس حاشیه ای رشت درس می خواند در گفتگو با گیل خبر می گوید: در این فصل ساعت 5 عصر هوا تاریک می شود، اگر مشکلاتی برای فرزندان دانش آموز ایجاد شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ شاید اگر برای چنین مساله ای نیز پای فرماندار و شورای تامین به میان آید نشان می دهد که مدیران میانی ما از انجام کارهای عادی خود نیز عاجز هستند. مساله ای که خود مدارس می توانند نسبت به حل آن اقدام کنند با عدم توجه و شاید بهتر بگوئیم فقدان احساس مسئولیت به یک معضل و نارضایتی عمومی تبدیل شده است و نگرانی خانواده ها را افزایش داده است. عدم ریسک پذیری، مدیران ما را به افرادی ناتوان تبدیل کرده که البته به نظر می رسد در ارتقای آن ها بی تاثیر است. همین طور که مشاهده می کنیم مدیران دولت قبلی به دولت جدید منتقل می شوند و ساختار مدیریتی آموزش و پرورش استان حتی حاضر نیست به دنبال روشهای مناسب برای ارتقای سلامت و امنیت دانش آموزان برود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code