گیل خبر/ با تصمیم هیئت وزیران محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین رضا مسرور شد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ ۴۹۵۱۶ مورخ ۵ شهریور ۱۳۹۲ آقای محمدولی روزبهان به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای رضا مسرور نمودند. این تصویب نامه در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ به تأیید رئیس جمهور رسیده است. گفتنی است روزبهان پیش از این ریاست سازمان برنامه و بودجه گلستان و ریاست سازمان چای استان گیلان را برعهده داشت. گفته می شود وی به زودی به سمت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی منمصوب خواهد شد.     ایسنا
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code