گیل خبر/ سرویس اقتصادی: با حکم اصغر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید، مرتضی شهبازی به سمت مدیر صندوق کارآفرینی امید در استان گیلان منصوب شد. شهبازی پیش از این ریاست صندوق کارآفرینی بوشهر را برعهده داشت. نادر شیرکوند رئیس پیشین صندوق در استان گیلان تنها چهار ماه عهده دار این سمت بود. گیل خبر اولین پایگاهی بود که دو شب گذشته خبر استعفای نادر شیرکوند و جایگزینی شهبازی را اطلاع رسانی کرده بود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code