گیل خبر/ مرتضی غفوری  بیش از 4 دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی می گذرد. فراز و نشیب های طی شده در طول عمر این نظام و پایندگی امروز، حاصل بنا نهادن حاکمیت بر اصولی درست و نیز ایثار مردم و مسئولان وحرکت در مسیری پایدار است. اصل اساسی پایداری جمهوری اسلامی،چنان که از موکدات معمار کبیر انقلاب بوده،آنست که « مردم ولی نعمتان انقلابند». پس هرکس و هرآنچه که «خدمت به مردم» را در این نظام پر رنگ تر و ملموس تر سازد،قدمی در جهت تثبیت انقلاب خواهد بود. قطعا ارزیابی مسئولین،از نظر میزان همراهی با نظام در افزایش و بهبود خدمت به مردم،ضرورتی مهم است. این ارزیابی باید با «سنجه وشاخص هایی از صفات ایجابی و سلبی روشن»،به منظور تحلیل صلاحیت و عملکرد مسئولان همراه باشد. در تبیین صفات صلبی باید پاسخ دهیم « چه کسانی اهلیت خدمت به مردم را ندارند ؟ » و به تعبیر آنچه در بیانیه های امت حزب الله می آید «نامحرمان انقلاب» هستند؟ شاید پاسخ رسمی،کوتاه وموجز بدین سوال با شاخص هایی که آن عزیزان دارند و ترجیع بند بیانات شان است(همچون فتنه ،زاویه با حاکمیت،همراهی با جریانات معارض نظام و ...) از مجرای «بررسی و تایید نهادهای امنیتی نظام» می گذرد.به دیگر سخن اگر حساسیت هایی این دوستان دارند،شرط اساسی در تعیین صلاحیت و اهلیت کارگزان نظام است،باید بشکل قانونی در فرآیند بررسی صلاحیت مبنا قرار گیرد. اما از دیدگاه نگارنده آنچه به اعتنای فهم ودرک عمومی،در پاسخ به سوال «چه کسانی اهلیت خدمت به مردم را ندارند ؟ » می توان پرداخت، به اختصار چنین خواهد بود :کسانی که در سوابق شان «ضدیت» با نظام و مبانی نظری جمهوری اسلامی،رفاه زدگی و نا آشنایی با درد محرومان،تهجر و کوته نظری،نداشتن تخصص و سابقه مرتبط با جایگاه خدمت،نداشتن راندمان و مفید نبودن و ... دیده می شود. در توضیح مورد اول ذکر خاطره ای از معمار کبیر انقلاب اسلامی،امام خمینی (ره) راهگشاست: نقل است از مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی که گفتند روزی خدمت حضرت امام بودیم ایشان از فردی نام بردند و توصیه فرمودند که از وجود وی استفاده شود. عرض کردیم ایشان حضرتعالی را قبول ندارند. امام با تعجب فرمودند مگر من از اصول دینم که اگر کسی مرا قبول نداشت شما از وجود وی برای کشور استفاده نکنید؟! آنچه در خاطره فوق رخ می نماید آنست که در نگاه امام خمینی(ره) حتی «مخالفت» با شخص و جایگاه ایشان،مانع از دادن فرصت خدمت،حتی در درون حاکمیت نظام جمهوری اسلامی،نیست. حال روی سخنم با کسانیست که دراظهار دلسوزی به نظام و انقلاب،پا را از مرزهای ایدئولوگ و رهبری انقلاب نیز فراتر گذاشته اند.آنچه از صدور بیانیه های ایشان،به ذهن خطور می کند،نه درد انقلاب که ترس از «انتصاب مخالفین سیاسی» شان است که «در مقام خدمت به مردم»،به گواهی موافق و مخالف،«به خوبی امتحان پس داده اند». در توجیه نبود درد انقلاب در این جماعت بس که تصمیمی که از مجرای بررسی و تایید تمام مراجع امنیتی و قضائی گذشته را بر نمی تابند و "خودسرانه" خواهان حذف و سکوت مخالفانشان هستند .این یعنی کلا بر خلاف نظر امام خمینی(ره) که می فرمودند: نظام اسلامی، نظام حاکمیت قانون است که در آن، همه چیز و همه کس تابع قانون ند؛ نه این که حکومت تابع رأی و «آرای شخصی و خودسری» باشد. اینها روزی انگ واخطار وروزی دیگری انذار و تهدید را چاشنی کلام خود می کنند که مبادا کسانی فرصت خدمت در اختیار کسانی قرار گیرد که می توانند «مانع از تحرکات مخالف آزادی بیان و قانون گریز هم قطارانشان» شود. وگرنه خواست مردم به عنوان ولی نعتمان انقلاب به روشنی آنست که فرصت خدمت در اختیار کسانی قرار گیرد که با انگیزه ی بیشتر و نیت خالص در این جایگاه قرار بگیرند و واضح و عیان آنست که دست این جماعت در ایراد به انگیزه و توان و نیت مخالفان سیاسی شان چقدر خالی ست. امیدواریم که اقدامات آنارشیستی با رنگ و لعاب دین و انقلاب ،روزی رخت بربندد تا همه شاهد عمل به قانون و حرکت در جهت تثبیت جمهوریت و اسلامیت نظام باشیم. گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code