گیل خبر/ محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی دولت محموداحمدی نژاد و از چهره های ارشد اصول گرایان، گفته مقام های کشورمان باید به فیفا می گفتند ورود زنان به ورزشگاه های زنان ممنوع نیست؛ ورود زنان به ورزشگاه های مردان ممنوع است.»

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code