گیل خبر/اسماعیل قاسمی با بیان اینکه استفاده از نظرات کارشناسان در همه دستگاه ها برای اجرای برنامه های لازم در جهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در سطح روستاها باید مورد توجه قرار گیرد افزود: روستایی بودن یک افتخار محسوب می شود و خوشبختانه بسیاری از روستائیان امروزه تمایل به بازگشت به روستاهای خود و مهاجرت معکوس را دارند. قاسمی تاکید کرد: با ظرفیت های موجود به ویژه شخصیت های تحصیل کرده در روستاها باید زمینه ماندگاری هرچه بیشتر روستائیان فراهم شود. وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی در کنار ایجاد اشتغال و افزایش تولید باعث جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها می شود تصریح کرد: به دلیل عدم توسعه همه جانبه امروزه شاهد کاهش جمعیت، به ویژه جوانان در روستا هستیم و این نگران کننده است و باید با ایجاد انگیزه در روستاها برای ماندگار شدن روستایی گام های موثری برای توسعه همه جانبه در سطح روستاها برداشت. بخشدار مرکزی انزلی بیان کرد: دهیاران و شوراهای روستایی به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولین عمل می کنند و باید با فعالیت و توجه بیش از پیش به رفع مشکلات روستائیان دغدغه های آنان را کاهش دهند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code