سید محمد احمدی
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ چاپ
گیل خبر/ سید محمد احمدی* *کارشناس اقتصادی کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان در سال ۲۰۰۰ با هدف ایجاد یک بازار مشترک، جامعه اقتصادی اوراسیا را تشکیل دادند، ازبکستان نیز در سال ۲۰۰۶ به جمع این کشورها پیوست، اما تا پیش از سال ۲۰۱۴ و ایجاد یک اتحادیه گمرکی که به ایجاد کد تعرفه گمرکی مشترک میان این کشورها منجر شد، سازوکار مشترکی نداشت. مطرح شدن ایده فضای واحد اقتصادی موجب شد روسای جمهوری روسیه، بلاروس و قزاقستان توافق نامه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال ۲۰۱۴ امضاء کنند که در سال ۲۰۱۵ به مرحله اجرا رسید. ایجاد این اتحادیه در واقع گامی رو به جلو بود که پا را از صرف ایجاد یک بلوک تجاری منطقه ای فراتر می گذاشت و فضای واحد اقتصادی ایجاد می کرد که می توانست سیاست مشترکی را در زمینه های متعدد انرژی، صنعت، کشاورزی، فناوری، حمل و نقل و غیره به وجود آورد. ارمنستان و قرقیزستان نیز در سال ۲۰۱۵ به این اتحادیه پیوستند. کمیسیون اقتصادی اوراسیا رکن اجرایی این اتحادیه است و مقر آن به عنوان سازمان نظارتی اتحادیه در مسکو است که از ۱۰ نفر تشکیل شده و هر کشور دو نماینده در این کمیسیون دارد و تصمیمات این کمیسیون که توسط دو سوم آرا در هیات ۱۰ نفره تصویب می شود برای تمامی کشورها لازم الاجرا خواهد بود و البته هریک از اعضا از طریق کمیسیون شورای اقتصادی اوراسیا که شامل معاونان نخست وزیران کشورهای عضو است دارای حق وتو هستند.ازاینروتعمیم روابط سیاسی میان ایران وروسیه طی سال های اخیرموجب شدتادوطرف تمایل بیشتری نسبت به فعالیت های اقتصادی وتجاری بایکدیگرداشته باشندوازطرفی دیگرداشتن موافقت نامه سرمایه گذاری دوجانبه میان ایران وهرپنج کشورعضواتحادیه اقتصادی اوراسیامی توانددروازه جدیدایران رابه اقتصادی جدیدبازکند. سهم اندک ۲۵۵ میلیون دلار ی ایران ازبازار واردات محصولات کشاورزی وغذایی ۲۳ میلیارددلاری روسیه نیازمند یک بازنگری جدی برای ورود ایران به این بازارهاست با فرصتی که در روابط سیاسی مناسب میان ایران وروسیه وجود دارد حداکثراستفاده برای ورود به این بازار ازسوی ایران می بایدصورت گیرد. روسیه هم اکنون دربسیاری اززمینه ها ازجمله مصالح ساختمانی، انرژی فناوری، طرح های دانش بنیان،شیلات،صنعت،موادغذایی یکفرصت برای اقتصادوتولیدایران است. ایران دراوراسیا بایدازروسیه اقتصادخودرابازیابی کندچراکه اوراسیابه دلیل همجواری بامناطق استراتژیک آتلانتیک خاورمیانه وپاسیفیک نقش مهمی داردوحتی درآینده مثلث روسیه،چین وایران دراوراسیا آینده جهان راخواهدساخت.ودراینمیان روسیه نقش مهمی درساخت وتقویت این مثلث طلایی ومعرفی قدرت های جدیدبه جهان ایفاءخواهدکرد. ایران دراین میان منافع ملی خودرادرارتباط باکل منطقه اوراسیا با حضوردرکنار روسیه و چین قابل تامین می داند،بنابراین تقویت روابط باروسیه وچین دردستورکارقرارداردو ایران می تواندباامنیت پایدارسرزمینی واقتصادی درمقایسه باکشورهای منطقه ازترازجهانی خوبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردارشود. حال باتوجه به اهمیت کشورهای اوراسیادرتجارت خارجی ماموضوع تعرفه یکی ازموانع افزایش صادرات مابه این کشورهاخواهدبود چراکه به دلیل توافقنامه ای که بین کشورهای عضواین اتحادیه منعقد شده بودکشورهای خارج ازاین حوزه امکان صادرات باتعرفه برابر رانداشتند ودرمقابل برخی ازاین کشورها یااغلب آنهاازمنافع عضویت دراین سازمان استفاده می کردند،بنابراین عملاامکان رقابت برای صادرکنندگان بسیارمحدوداست. ازآنجاکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا وایران هفدهم ماه می سال ۲۰۱۸ توافق نامه موقت مربوط به منطقه آزادتجاری راامضاءکردندکه این توافق نامه برافزایش تبادلات تجاری بین کشورها بااحتساب تسهیل رژیم گمرکی تاثیربسیارگسترده ای دارد. حال دستور آقای روحانی به وزیر صمت مبنی بر عملیاتی کردن اجرای توافق نامه مربوط به منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که براساس آنچه در این قانون تصویب شده و توسط مجلس دومای روسیه نیز مورد تصویب قرار گرفته توسط مجلس شورای اسلامی هم از جمله بند مربوط به رژیم مالیاتی ترجیحی برای عملیات های صادرات و واردات و تشکیل لیست کالایی که شامل عوارض گمرکی کمتر است مورد تصویب قرار گرفته است می تواند سرآغازی برای ورود بسیاری از محصولات و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران برای ورود به این دروازه جدید باشد. دروازه جدید فرصتی طلایی برای اقتصاد ایران است که در حال حاضر به صورت موقت در یک پروسه ۳ ساله در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است که اگر از این فرصت طلایی به نحو شایسته استفاده شود دروازه های بزرگتری از اقتصاد دنیا به روی ایران گشوده خواهد شد بنابراین عزم و اراده اقتصاد ایران می باید استفاده شایان از این فرصت طلایی برای ورود به اقتصاد اوراسیا باشد چرا که اوراسیا می تواند شناخت بیشتری از توانمندی های تولیدی و صنعتی ایران به دنیا برای جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارد. بر ههمین اساس سهم گیلان بر اساس توانمندی های آن قابل احصاء است و ظرفیت های متنوع و چندبعدی گیلان در حوزه های مختلف می تواند این استان را به مرکز مبادلات ترانزیتی، گردشگری، کشاورزی و فرآوری با کشورهای عضو اوراسیا تبدیل کند. بنابراین گیلان به عنوان نقطه ثقل ترانزیت شرق و غرب و اینکه گیلان در مسیر کریدور ترانزیتی بین المللی شمال – جنوب (نوستراک) قرار گرفتهمی تواند به عنوان کریدوری که علی رغم ظرفیت ها و منافع فراوان برای اعضا و کشورهای بهره مند از آن دارد ، به دلیل برخورداری از شبکه ریلی- جاده ای در حال تکمیل بستر توسعه اقتصادی را در منطقه شکوفا نماید و از این حیث گیلان همزمان با ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و با سرعت بخشیددن به تکمیل زیر ساخت ها می تواند توجه اعضای عضو این اتحادیه را به عنوان یک حلقه و کانون مهم تجارت در حاشیه دریای کاسپین معطوف نماید. حال این استان با داشتن مزیت های متعدد در حوزه شیلات و کشاورزی و تولید محصولات استراتژیک در زمینه برنج، چای، زیتون و تولید مرکبات و محصولات خشکبار تولیدی در گیلان می تواند در اولویت سبد صادراتی به کشورهای اوراسیا قرار گیرد. البته وجود سابقه تاریخی و وجه مشترکات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی گیلان با کشورهای پیرامون حاشیه دریای کاسپین یک نقطه قوت برای تجارت و اقتصاد گیلان است و امید می رود گیلان در مسیر تجارت با اوراسیا آینده درخشانی را حتی برای تجارت ایران به ارمغان آورد و سبقه تاریخی و همه پتانسیل های که گفته شد این استان پیشقراول تجارت با اوراسیا خواهد بود.