گیل خبر/ دکتر جوادزبردست گشتی* *مدیر عامل توسعه فناوری و ارتباطات گیلان شهرستانهای فومن و شفت به لحاظ برخورداری ازمنابع طبیعی وظرفیت های محیطی یکی از معدود شهرستانهای استان است که آرمان توسعه در آن با کمترین هزینه قابل حصول می باشد. با این وجود متاسفانه به لحاظ پاره ای اقدامات مبتنی بر سیاست آزمون و خطا و نیز بی برنامگی و روزمرگی مفرط در سیر اداره این شهرستانها از سالیان گذشته موجب شده تا این شهرستانهای مستعد نتواند از تمامی امکانات بالقوه خدادادی خود منتفع شود و تحقق برنامه های نه چندان چشمگیر اقتصادی آن نیز در گیر و دار تامین اعتبار باقی بماند. نگاهی به سیمای اقتصادی این شهرستانها و قیاس اوضاع اقتصادی و معیشتی آن با سایر شهرستانهای کشور نشان می دهد که این شهرستان و خصوصا شهرستان شفت در سالهای اخیر به لحاظ اقتصادی و توسعه ای روزگار سختی را تجربه کرده و در پاره ای از موارد پسرفت های سوال برانگیزی نیز داشته است . واقعیت این است که یکی از ملزومات ایجاد تحول اقتصادی در این شهرستانها اصلاح مدیریت هاست. تجربه ثابت کرده است که مدیران پوپولیست، غیر متخصص، غیر بومی و ضعیف یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی شهرستان محسوب می شوند. از این رو اهتمام جدی به شایسته سالاری در دستگاههای دولتی و حذف مدیران پوپولیست، ناکارآمد و غیر همسو از دیگر ضرورت های تحول بنیادین در فرایند توسعه این شهرستانها است و در همین راستا ضروری است از همه ظرفیت های مدیریتی این دو شهرستان استفاده شود تا فضای اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،ورزشی، پزشکی ،اجتماعی، این دو شهرستان در پروسه ای پیوسته و مثبت متحول شود. بطورکلی یکی از اساسی ترین علت عقب ماندگی و رکورد اقتصادی در این دو شهرستان مستعد و با ظرفیت، بکارگیری و مکان گزینی نه چندان مطلوب مدیران در دستگاه های اجرایی است. تحلیل کارشناسی و آسیب شناسی مسئله توسعه نیافتگی این دو شهرستان و خصوصا شهرستان شفت نیز بیانگر این حقیقت تلخ است که حضور مدیرانی پوپولیست، غیر متخصص و عموما با سطح تحصیلاتی پایین و غیرمرتبط در مناصب مختلف یکی از مهمترین علل حاکمیت رکود در تمامی بخش های توسعه است که متاسفانه تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. این گروه از مدیران که به جای عملکرد مطلوب، گفتار درمانی را وجهه همت خود ساخته اند اگر در فرایندی شایسته سالار و با لحاظ نمودن مؤلفه های تصریح شده در مدیریت اسلامی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند، یقینا باید جای خود را به افرادی شایسته تر بدهند. آنچه امروزه بعنوان تراژدی مدیریت در این دو شهرستان مورد توجه کارشناسان و تحلیل گران رسانه ای است ناشی از همین معضل بنیادین می باشد که علیرغم پیگیری های بسیاری از دلسوزان متاسفانه به لحاظ سیطره لابی های سیاسی براصول شایسته سالاری تاکنون منتج به نتیجه ای موثر نشده است که البته امیدواریم در دوره جدید شاهد تحقق این مهم باشیم. بررسی ها نشان می دهد تعدادی از مدیران این دو شهرستان در حد و قواره مدیریت نبوده و نیستند. بنابراین مردمان دلسوز این دو شهرستان و خصوصا تحصلکرده ها و جوانان نباید معطل مدیران ضعیف باشند و مسئولان امر باید فکری برای پویایی ادارات مختلف و دستگاههای اجرایی این دو شهرستان داشته باشند. تردیدی وجود ندارد برای شتاب بخشی به توسعه این دو شهرستان و حل مشکلات مردم باید مدیران پوپولیست، ضعیف، ناکارآمد و بی تجربه از علوم و فنون جدید جای خود را به مدیران پرانرژی و کارآمد بدهند. خلاصه کلام اینکه؛ انتظار قاطبه مردمان فومن و شفت از نماینده محترم و دولتمردان به ویژه استاندار آن است که عقب ماندگی این دو شهرستان مستعد را در پرتو گزینش مدیرانی متخصص ،متعهد و برنامه محور جبران و خط پایان گسترش فقر و نابسامانی در این سرزمین رویایی را بدرستی ترسیم نمایند تا ساکنان این منطقه زرخیز از بن بست توسعه نیافتگی رهایی یابند، که این حق مسلم مردمان فومن و شفت است.البته ما ما منکر زحمات برخی از مدیران خوب در این دو شهرستان نیستیم و همواره قدردان خدماتشان به مردمان شریف و نجیب این دو شهرستان هستیم. گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code