گیل خبر/ بر اساس آمار بانک مرکزی در تعداد کل چک های مبادله شده در تیرماه سال جاری بیش از هفت میلیون و 800 هزار فقره چک بوده که ارزش آن به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می رسد. چک های مبادله ای از نظر تعداد نسبت به ماه پیش از آن یعنی خردادماه سال جاری از نظر تعداد 18.5 و از نظر ارزش 19.5 درصد افزایش داشته است. سهم استان تهران از چک های مبادله ای در این ماه دو میلیون و 700 هزار فقره به ارزش حدود 52 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از نیمی از چک های مبادله شده در این ماه مربوط به سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است. در تیرماه سال جاری در کل کشور حدود هفت میلیون چک به ارزش 89 هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه پیش از آن 18.7 درصد از نظر تعداد و 19.5 درصد از نظر ارزش افزایش داشته است. به این ترتیب بیش از 90 درصد از کل چک های صادره و حدود 89 درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی چهار محال بختیاری با 98.4 درصد بیشترین و سیستان و بلوچستان با 71.2 درصد کمترین میزان چک برگشتی را به خوداختصاص دادند. این در حالی است که در بین استان های مختلف کشور، استان گیلان با 93.1 درصد، البرز با 92.2 درصد و یزد با 91.8 درصد بیشترین سهم از چک های وصولی نسبت به کل چک های صادرشده را داشته اند. از نظر ارزش نیز این رتبه ها به ترتیب در اختیار کهگیلویه و بویر احمد، ایلام و گیلان است. همچنین در تیر ماه سال جاری در کل کشور بالغ بر 688 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است که در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96 درصد و از نظر ارزش 93.6 درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود 210 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 5100 میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 94.2 درصد و از نظر ارزش 91.9 درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری با فقدان موجودی بوده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان به ترتیب به استان های چهار محال و بختیاری 98.4 درصد، کهگیلویه و بویر احمد و گلستان (هر کدام 98.2 درصد) و خراسان جنوبی ( 98.1 درصد) اختصاص یافته است. استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده اند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code