گیل خبر/ سرویس سیاسی: پس از برگزاری انتخابات شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گیلان در چهارم شهریور ۹۸ حواشی و اعتراض جمعی از اصلاح طلبان نسبت به این انتخابات همچنان در فضای مجازی ادامه دارد. در این راستا برخی از چهره های مطرح،فعالین و جوانان اصلاح،نسبت به نحوه رای گیری و عملکرد اجرایی برگزاری انتخابات معترض شده اند و تلویحا از مهندسی انتخابات در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان سخن می رانند. ظاهرا سمت و سوی انتقادات بیشتر به سمت اعضای سابق یکی از احزاب منحله کشور است که اکثریتشان سابقه عضویت در حزب دیگری را داشته و اکنون نیز با ورود به احزاب جدید التاسیس و تک نفره، از حق رای در انتخابات شورای سیاستگذاری برخوردار شده اند. این افراد به نوعی مدعی کودتای سیاسی در انتخابات شورای سیاستگزاری احزاب اصلاح طلب گیلان هستند. با توجه به اینکه نقد درون گروهی، شفاف سازی و پاسخ به انتقادات از اصول اولیه مشی اصلاح طلبی است لازم است متولیان امر نسبت به پاسخ گویی و ایجاد همدلی در فعالین سیاسی استان اقدام کنند. گیل خبر آمادگی انتشار پاسخ شورای سیاستگزاری احزاب اصلاح طلب گیلان را دارد. در ذیل تعدادی از انتقادات اصلاح طلبان گیلانی را با هم میبینیم. برگرفته از استوری اینستاگرام بهراد ذاکری، پویا قلیپور، کامیار چایچی، شهرام شاهی، یاسر کریم بخش،محمد کهنسال، موریس باقری  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code