گیل خبر/  به نقل از گیل نامه ؛ دکتر فیاض زاهد با اشاره به رساله  دکتر شریعتی،گفت:جمعیت های مردم و توده های اجتماعی متناسب با فصل اتفاق ها تغییر رویکرد می دهند و این رویکرد می تواند سبب ایجاد فضایی جدید شود. استاد دانشگاه و پژوهشگر و پژوهشگر تاریخ  با بیان اینکه جامعه امروز از معرفت در حال تهی شدن است اما در آینده نیاز به معنویت و معرفت احساس میشود،افزود:جامعه رستگار می شود که سیاستمداران آن از ویژگی های فضیلت و معنویت برخوردار باشند. وی  پوپولیسم را تاثیرگذار بر متفکران مسلمان دانست و عنوان کرد:در دوران انقلاب در بین شیعیان اکثراً مخالف مبارزه بودند زیرا امام و شاگردانش تنها بودند و سنت ها هم پایبند به مبارزه نبود. زاهد با تاکید بر اینکه سقوط نکردن جامعه در گرو اهمیت به بعدهای معنوی است،یادآور شد:انسان ها در برابر افراط گری مذهبی واکنش نشان می دهند و با تمایل ذاتی انسان به حوزه های معنوی  تفاوت دارد. وی با بیان اینکه متفکران غربی تنها راه انکار رنسانس را مفهوم مدرنیته دانستند عنوان کرد:جوامعی که به شدت از گفتمان های رایج فاصله بگیرد به سمتی میرود که فرجام این جوامع تعالی بخش نیست. زاهد با اشاره بر اینکه ترامپ نماد یک گرایش سیستماتیک است گفت:هدف آمریکا اصلا به خاورمیانه ربطی ندارد آمریکا و دولتش به دنبال به دست آوردن چین هستند زیرا جهان آینده جهان چین است. او ۷۵ درصد از جامعه آمریکا را مذهبی خواند و اضافه کرد:جوامع هر چه جلوتر می روند از آیین ها فاصله می گیرند اما نیاز به اخلاق و معنویت در آنها نمی میرد و جامعه که از فضیلت دوری کند آسیب پذیر می شود و هر تغییری در آن رخ می دهد. [gallery ids="433830,433831,433832,433833,433834,433835,433836,433837,433838,433839,433840,433841,433842"]

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code