گیل خبر/ علی سعیدی در بهمئی اظهار داشت: خانواده زوجه می گویند تصاویر و فیلم توسط یکی از همسایگان منتشر شده که این حرف آنان فعلا یک ادعا است. وی عنوان کرد: ما نیز خانواده زوجه را راهنمایی کردیم که باید شکایت کرده و ادعا خود را ثابت کنید تا پیگیری شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code