گیل خبر/ دکتر محمدعلی فائق که صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه گیلان ما در سن 95سالگی بعلت کهولت سن درگذشت. وی سال١٣٠٣ در کوچه حاجی یعقوب محله صیقلان رشت به دنیا آمد. دکتر محمدعلی فائق از سال1334 لباس سفید طبابت بر تن کرد. وی در کنار طبابت 70سال مدیر مسئول فصلنامه گیلان ما و 25سال عضو انجمن فرهنگی مفاخر بود.   صداوسیما
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code