گیل خبر/ پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر از روز ۱۶ مرداد ماه گاه شمار نهضت جنگل را آغاز کرده است. در این راستا کتاب گاه شمار نهضت جنگل (۱۳۰۰ – ۱۲۹۴) دکتر هومن یوسفدهی که توسط نشر فرهنگ ایلیا منتشر شده به عنوان منبع در نظر گرفته شده است. این کتاب در جهت بررسی همه جانبه قیام نهضت جنگل در حوزه های تاریخ، سیاست، اقتصاد، ادبیات، فرهنگ و علوم اجتماعی نگاشته شده است و گاه شمار رویدادهایی است که مقارن با نهضت جنگل در گیلان، ایران و جهان به وقوع پیوسته و به زعم گردآورنده، بر کم و کیف اقدامات موافقان و مخالفان این نهضت و روند حوادث تاریخی آن دوران مؤثر بوده است. مشخص است که با وجود ده ها کتاب و مباحث دیگر این دوره شش ساله کوتاه ولی اثرگذار مواردی ممکن است در کتاب به آن اشاره نشده باشد. با این حال از نظر منبع تاریخی یکی از کتابهای مرجع و قابل اتکا برای معرفی نهضت جنگل محسوب می شود که می تواند روزانه مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. در زیر گاه شمار روز 9 شهریور را مشاهده می کنید.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code