گیل خبر/ علی ضیا، مجری تلویزیون ساعتی قبل در حساب توییتری خود نوشت که انتقاد از حکم جدید حمیدرضا عارف، به لغو ناگهانی قرارداد اجرای برنامه اش در منطقه آزاد منجر شده است.
این مجری تلویزیون گفت: من برای ۸ شهریور یک توافق برنامه ریزی شده ی اجرای برنامه با منطقه آزاد کیش داشتم. امروز گفتند به خاطر انتقاد ازحکم جدید حمیدرضا عارف در منطقه آزاد قرارداد لغو شد. نمی دانستم انتقاد از یک استخدام سفارشی، به ژن خوب مملکت چنان بر بخورد که به خاطر آن یک قرار کاری را لغوکند.   انتقاد از ژن خوب برای علی ضیا گران تمام شد!
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code