گیل خبر/ سرویس سیاسی: نشست خبری مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با حضور گزینشی جمعی از اصحاب رسانه به  همراه بود صرف بیان آخرین آمار و ارقام سازمان و همچنین القای این نکته بود که تامین اجتماعی استان  تاوان وضعیت نامناسب اقتصادی  استان و عدم توجه مدیران را می دهد. در این میان خبرگزاری تسنیم، با تیتر «آمار بیکاری در استان گیلان افزایش یافت» به استقبال سخنان مدیرکل تامین اجتماعی استان رفت. همچنین حق پرست در ادامه مصاحبه بار دیگر نسبت به ضریب نفوذ بیمه در گیلان نسبت به کل جمعیت انتقاد کرد و گفت: «این ضریب در گیلان  48.5 است که یعنی 3.3 نفر به یک مستمری بگیر که این آمار خوب نیست و نشان دهنده بحران است و مسئولان باید برای ساماندهی این وضعیت تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.» به نظر می رسد انتقادات حق پرست در این نشست خبری بیش از همه مقامات عالی دولت در استان را نشانه می گیرد. جالب است هیچ کدام از رسانه ها خبری در مورد  سخنان حق پرست در مورد مدیریت جدید تامین اجتماعی کشور و حضور مصطفی سالاری منتشر نکرده اند و این بدین معنا است که احتمالا او اظهارنظری در این رابطه نکرده است. حق پرست که از دوره سعید مرتضوی در راس تامین اجتماعی استان گیلان قرار گرفته حال با مدیریت جدیدی در تامین اجتماعی روبرو است که عملکرد او را موجب آن دانسته که این سازمان تاوان آن را پرداخت می کند.    
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code