گیل خبر/ سرویس اجتماعی: به دنبال گزارش گیل خبر درباره عدم پرداخت ۷ ماه حقوق نیروهای آزمایشگاهی در دو بیمارستان 17 شهریور و الزهرای رشت پیمانکار این آزمایشگاه ها توضیحاتی ارائه داد. دکتر مرادی  در گفت و گو با گیل خبر با اشاره به عدم تعهدات علوم پزشکی در رابطه با این آزمایشگاه ها گفت:  آخرین پرداختی علوم پزشکی برای بیمارستان الزهرا  در شهریور 97 بود و بیمارستان 17 شهریور نیز  همان طور که درگزارش آورده شده در همان بهمن سال گذشته پرداختی داشته است، ولی همه این پرداختی که نباید هزینه پرسنل شود. ما در ماه حدود  70 میلیون تومان هزینه کیت و تجهیزات و محلول و مواردی از قبیل داریم. بیست میلیون تومان هزینه بیمه نیز داریم. درآمد به گونه ای است که نمی توان همه هزینه ها را پرداخت کرد. یعنی آن قدر سودی نیست که بتوانیم بدون عدم پرداخت هفت ماهه پول همه این ها را داشته باشیم. پس ما زمانی می توانیم حقوق را به روز کنیم که دریافتیمان به روز باشد. وی ادامه داد:  اگر حداقل حقوق الزهرا را تا بهمن پرداخت می کردند می توانستیم حقوق پرسنل را بپردازیم. ولی بااین وضعیت تنها می توانیم تا آذر  پرداخت کنیم. بدون برگزاری مناقصه و با رد تشریفات اینجا را گرفتم/ به ما قول پرداخت ماهانه تنخواه و حقوق پرسنل را دادند وی با اشاره به نحوه در اختیارگرفتن این آزمایشگاه ها  نیز ابراز داشت: من زمانی مسئول فنی اینجا بودم. در سالهای 94 و 95 با پیمانکاری دکتر حبیب زاده که از سهامداران بیمارستان رازی بودند زمان بسیار خوبی داشتیم. ایشان با بیست درصد مناقصه را برنده شده بودند و ده سال  نیز آزمایشگاه ها را داشتند. ولی پیمانکار قبلی که پیشینیه ای نداشت و حتی شنیدم در آزمایشگاه های قبلی نیز شکست خورده بودند بادرصد بالاتری برنده شده بود و علوم پزشکی هم سوال نکرد  شما که درصد بالاتری ارائه کردبد میتوانید این کار را بکنید یا نمی توانید. ایشان شهریور سال 95 برنده شد و آزمایشگاه را گرفت. از همان روز بدهی و عدم توان مالی خودش را نشان داد و این آزمایشگاه در مهر 96 ورشکست شد و ایشان تحویل داد و رفت. مهر 96 علوم پزشکی با دو آزمایشگاهی مواجه شد که هیچ شخصی بالا سر آن نبود. من آن زمان مسئول فنی آزمایشگاه ها بودم و بیش از 100 میلیون هم از پیمانکار طلب داشتم. خود علوم پزشکی از ما خواست که اینجا را بگیریم. من گفتم که من چنین درآمدی ندارم. ولی کلی اصرار کردند و گفتند که ما در ماه به  شما تنخواه و حقوق پرسنل را می پردازیم و شما مسئولیت اینجا را قبول کنید. چون من اینجا کار می کردم و مسئولان بیمارستان هم روی ما شناخت داشتند و از آن جا که  اینجا پزشکی خوانده بودم و احساس دینی به این بیمارستان می کردم قبول کردم که با قبول شروطی که خودشان مطرح کردند مسئولیت این آزمایشگاه ها را بپذیرم. در واقع من بدون برگزاری مناقصه و با رد تشریفات اینجا را گرفتم. مرادی در ادامه گفت:  بعد از گرفتن مسئولیت  اولین اتفاقی که افتاد صورتجلسه ای که با ما برای انجام تعهدات داشتند گم شد! ما یک ماه حقوق پرسنل را گرفتیم و پرداخت کردیم ولی بعد سه ماه نگرفتیم و بعد هم همین روند ناثبات ادامه پیدا کرد.بعد قراردادی که باید بین ما و آن ها اتفاق می افتاد که بتوانیم کارهای مالی و بیمه ای انجام دهیم صورت نگرفت، طوری   بیمه ما را جریمه کرد.  بعد از سه ماه  قراردادی آوردند که همه آن برعلیه من پیمانکار بودند. قراردادی با ما امضا کردند که ما نمی توانستیم فرار کنیم.ما ناچار به امضای ان شدیم که پولمان را بگیریم. من الان  هفت ماه است که می خواهم بروم، ولی طبق قراردادتا زمانی که نفر بعدی مسئولیت آزمایشگاه را نگیرد نمی توانیم تحویل دهیم وگرنه علوم پزشکی طبق قرارداد از ما شکایت می کند. وی در ادامه افزود: در ادامه هم چنین قراردادهایی را با ما بستند. آخرین قراردادی که با ما بستند قرارداد بهمن 97 تا 31 خرداد 98 بود که من اعتراض زیادی کردم. این پیمانکار آزمایشگاه بیمارستان های هفده شهریور و الزهرا خاطرنشان کرد: من شاید دریافتی داشتم و دریافتیهای من شاید از بقیه پیمانکاران هم بهتر باشد. ولی علوم پزشکی یک سری تعهدات دیگری داشت که انجام نداد. من بدون مناقصه آمده بودم. قرار بود تنخواه بدهند نه اینکه بعد از چند ماه پرداختی داشته باشند. طبق قرارداد قبلی ما نمی توانیم اینجا را ترک کنیم/ تعرفه های ما تنها 5درصد افزایش داشته  ولی هزینه کیت های ما 6 برابر شده است وی افزود:  اکنون قراردادی وجود ندارد ولی طبق قرارداد قبلی ما نمی توانیم اینجا را ترک کنیم. ولی مطمئنا با این شرایط کسی نخواهد آمد. در دو مورد  بیمارستان الزهرا و هفده شهریور باتوجه به این این دوآزمایشگاه درآمد کمتری نسبت به پورسینا و رازی دارند باید هرماه پرداختی صورت بگیرد که بتواند سرپا باقی بماند.  اگر می خواهیم همه چیز خوش و خرم بماند باید ماهانه حقوق پرداخت شود. ما سودمان را در آخر می گیریم . ولی جدا از سود  ما هزینه های مختلف داریم. حدود 100 میلیون حقوق پرسنل دو بیمارستان داریم. 20 میلیون هم حق بیمه است. آزمایش های ارسالی هم است که آن هم هزینه جدایی است. مرادی با گلایه نسبت به دانشگاه علوم پزشکی در عدم انجام تعهدات خود گفت: این سیستم مشکل دارد. سیستم باید بداند که من چنین مشکلی دارم که نمی تواند بدون پرداخت ماهانه کارها ردیف باقی بماند. من با علاقه خودم نیامدم.  من آزمایشگاهی که کسی تحویل نمی گرفت را قبول کردم . به شرطی که تعهدات خودشان انجام شود. قرار نبود هرچند ماه پرداختی صورت بگیرد.  وی افزود: من برای این که آبرویم نرود. سه بار وام گرفتم. نزدیک 400 میلیون تومان پول خودم آوردم که همه بر اساس وام است. نزدیک  یک میلیارد بدهی و یک میلیارد و نهصد میلیون تومان  طلب دارم که اگر طلبهایم را بدهند می تواینم یر به یر کنم و بدون سود پرداخت طلب پرسنل را داشته باشم. وی در پاسخ به شائبه  کمبود کیت و تجهیزات باوجود پرداختی تا بهمن 97  نیز گفت: ما باید بدانیم تعرفه های ما تنها 5درصد افزایش داشته  ولی هزینه کیت های ما 6 برابر شده است. این در همه آزمایشگاه ها است. هزینه ها بسیار بالاتر رفته است. ما وقتی جیبمان خالی باشد نمی توانیم در خرید تجهیزات هم اقدام کنیم. البته ما مشکل کیت نداریم. ولی سرنگ و یا  ظرف ادرار و تجهیزات دیگر به صورت وحشتناکی بالا رفته است. مرادی با اشاره به مشکل عدم پرداخت کامل بیمه نیز گفت: بیمه ما نیز به صورت کامل پرداخت می شد. تنها یک بار کامل نبود که به دلیل عدم قرارداد ما بود. من قسم می خورم که یک روز بیمه بچه ها سکته ای نداشته و همه پرداخت شده است.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code