گیل خبر/ جسد این ۲ جنین برای بررسی و تحقیقات به سردخانه منتقل شد. بررسی ها نشان می دهد که این ۲ جنین حدود ۷ ماهه و دختر بود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code