بازدید از پیاده راه یا حضور در کنار مردم؛
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری: هرچند شهردار جدید رشت در مراسم معارفه اش با مردمی اعلام کردن خود بیان داشته بود: « دیگر شهروندان رشتی، شهردار را در اتاق در بسته مشاهده نخواهند کرد، بلکه وی را بین خودشان و در سطح شهر خواهند دید» اما هنوز ماهیت و چگونگی حضور شهردار جدید در بین مردم چندان مشخص نیست. هرچند بعضی رسانه ها حضور حاج محمدی بعد از اجلاس روسای کلانشهرها و مراکز استان ها در پیاده راه فرهنگی را نشانه مردمی بودن او می دانستند اما مشخص است حضور مدیری که به اتفاق دیگر مدیران به تماشای تئاتر خیابانی یا نمایشگاهی جنب محل کار خود رفته فرسنگ ها با ادعای مردمی بودن او در تضاد است. برای شهرداری با مشخصات حاج محمدی که به واسطه ناآشنا بودن هنوز نقاط مختلف شهر را نمی شناسد آشنایی هرچه بیشتر با نقاط مختلف شهر ضروری است تا بتواند دارای حداقل اطلاعات نسبی برای تصمیم گیری باشد. شاید با همین بازدیدهای خیابانی است که او هرچه بیشتر با مردم شهر رشت آشنا می شوند و مشکلات آن ها را درک می کند. البته فارغ از آن شهرداری که ادعا می کند درب اتاق او به روی مردم باز است باید حداقل یک روز نسبتا کامل در اختیار شهروندان رشت بگذارد تا بتوانند مشکلات خود را بیان کنند. پیش از این دستور استاندار گیلان مبنی بر اختصاص یک روز به ملاقات عمومی تا حدودی گره گشا بوده و بسیاری از ادارات نیز به آن عمل می کنند. هرچند هنوز در مورد این که تا چه اندازه جامعه نسبت به آن آگاهی دارد و ماهیت و درخواست ملاقات کنندگان نقاط ضعف فراوانی وجود دارد. اگر شهردار جدید رشت که فعلا در ماه عسل کاری خود قرار دارد نتواند پایه های کاری خود را محکم کند مشخص است تنها از او شعارهای بیهوده ای باقی می ماند که تنها به درد مجیزگویان و متملقان می خورد. ما دوست داریم شهردار جدید مدیری برای رسانه ها و بنرها و پارچه نوشته ها نباشد. یک خصوصیت «مردمی بودن» این است که چشم های بیدار کاملا او را نسبت به به افراد پوپولیست نشان می دهد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code