گیل خبر/ سرویس شهری: در  هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت لایحه پیشنهادی راه اندازی خیابان غذا درپیاده راه فرهنگی  رشت مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با آن مخالفت شد. در این جلسه  درباره مکان پیشنهادی برای راه اندازی این خیابان در پیاده راه ایراداتی مطرح شد که و اکثریت اعضا خواستار مکان دیگری برای آن بودند اما مشخص نکردند آن مکان باید کجا باشد. این در حالی است که پیاده راه مکانی بود که سرمایه گذار این طرح مایل بود طرح خود را در آن اجرایی کند.   در ابتدا علی مقصودی معاونت خدمات شهر شهرداری رشت با بیان اینکه در یک جلسه کارشناسی در سازمان سرمایه گذاری مخالف خود را با راه اندازی خیابان غذا در پیاده راه فرهنگی اعلام نمودم، زیرا ضرورتی وجود ندارد که در پیاده راه فرهنگی خیابان غذا راه اندازی شود. وی در ادامه یکی از پارک های شهر رشت را به عنوان مکان این خیابان پیشنهاد کرد.   محمد حسن علیپور هم  دیگر عضو کمیسیون عنوان کرد: این امکان وجود دارد که در محدوده باغ موزه دفاع مقدس این خیابان در نظر گرفته شود تا مسافرین که وارد شهر می شوند، بتوانند از این خدمات استفاده کنند. فرهام زاهد نیز اظهار داشت: متأسفانه ما تمامی مراسم های خود را در پیاده راه برگزار می کنیم. پیاده راه محل عبور و مرور است اما تبدیل به فضایی رو باز شده که برای برگزاری مراسم ها از آن استفاده می شود. وی افزود: عنوان غذا یک سرمایه در رشت محسوب می شود و معتقدم خیابان غذا باید در مکانی راه اندازی شود که موجب رونق اقتصادی و اشتغال بشود. بنده مخالف راه اندازی خیابان غذا در پیاده راه فرهنگی رشت هستم. باید مکانی برای راه اندازی خیابان غذا در رشت به سرمایه گذار پیشنهاد داده شود که موجب ترغیب وی و تحول در این حوزه باشد.   فاطمه شیرزاد در این میان در ابتدا یک جمله درستی گفت که حال و روز بسیاری از لوایح شورا است. او  با اشاره به اینکه حدود یک سال از طرح موضوع راه اندازی خیابان غذا در رشت می گذرد، تصریح کرد: متأسفانه در برخی مواقع آنقدر یک لایحه تکرار می شود که سبب سردرگمی و بی نتیجه ماندن آن می شود. با این حال وی نیز بدون این که مکان دیگری را اعلام کند بیان داشت«مخالف راه اندازی خیابان غذا در پیاده راه فرهنگی رشت هستم»  وی همچنین خاطرنشان کرد:  برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد تا عدالت اجتماعی در تمامی مناطق و محلات رشت به طور یکسان توزیع شود و یقیناً ایجاد خیابان غذا در مکانی به غیر از پیاده راه موجب افزایش ارزش زمین و غیره در آن می شود. به قول خانم شیرزاد یک سال از طرح موضوع راه اندازی خیابان غذا در رشت می گذرد، اما بعد از این همه مدت به تازگی با راه اندازی آن در پیاده راه فرهنگی مخالفت می شود و تازه قرار است پیشنهادات جدید مورد بررسی قرار گیرد. به طور مشخصی سوال این است کسانی که این لایحه را ارائه کردند در جریان این مخالفت ها قرار نداشتند؟چگونه است لایحه ای به شورا ارسال می شود که هیچ کدام از اعضای شورا و یا مدیران شهرداری از آن دفاعی نمی کنند. این همان اتفاقی است که برای بسیاری از پروژه های دیگر شهر نیز رقم می خورد. همان طور که آرامگاه دکتر حشمت نیز بعد از کلنگ زنی مورد مخالفت قرار گرفت و حال تعطیل شده است. همان طور که اقدامات دیگر نیز در بوروکراسی و تعلل شورا و شهرداری به بن بست خورده است. چه بسیار سرمایه گذارانی که عطای کار کردن در شهرداری رشت را به لقایش بخشیده اند و چه برنامه هایی که آغاز نشده تعطیل شده است. حال نیز جالب است هیچ کدام از اعضای شورا نمی دانند با خیابان جدید غذا چه کنند. یکی پارک پیشنهاد می دهد، یکی محدوده باغ موزه دفاع مقدس، یکی در محلات حاشیه ای شهر و دیگری تنها مخالفت می کند. این نتیجه کار شورایی است که قرار بود با آن به بهترین راه حل برسیم.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code