گیل خبر/ نمایش بازی تاج و بخت به کارگردانی هادی آذرنگ در سالن خاتم الانبیاء رشت روی صحنه رفت. این نمایش تا ٢٧ خرداد از ساعت ۱۹ در سالن شهید انصاری مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت اجرا می شود. در خلاصه این نمایش آمده است:  ﺷﺒﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاب ﺷﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و از خواب گزاران ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ آن را ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮدو ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮاب ﮔزاران ﻓﺮدی ﻧﺎﺷﻨﺎس وارد درﺑﺎر می شود و ﺧﻮاب ﺳﻠﻄﺎن را ﺗﻌﺒﯿﺮبد می کند ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﺒﺮ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺷﺎه واﻗﻊ شود ورﻋﯿﺖ ﮐﻪ دل ﺧﻮﻧﯽ از ﺳﻠﻄﺎن داﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺟﺮای ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮای ﺧﻮاب ﺳﻠﻄﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺼﻤﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ارشد امیراسکندری، هادی آذرنگ، مجتبی دهقان، محمدجواد ذهنی، امیر میرحامد، عرفان پندار، محمد امین یوسفی مقدم، نازنین صابر، ساناز پاکروان، ستایش السادات مرتضوی، سارا وحدی و فریبرز زیده سرایی از بازیگران نمایش بازی تاج و بخت هستند. علاقمندان برای تهیه بلیت به سایت هفت ساز مراجعه کنند.   عکس: هنگامه جعفری پرست [gallery ids="418780,418781,418782,418783,418784,418785,418786,418787,418788,418789,418790,418791,418792,418793,418794,418795,418796,418797,418798,418799,418800,418801,418802,418803,418804"]

به اشتراک بگذارید:
برچسب‎ها : اخبار لینکی

نظر شما:

security code