محمود باقری خطیبانی
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ چاپ
گیل خبر/ محمود باقری خطیبانیمحمود باقری عضو دوره چهارم شورای شهر رشت در اینستاگرام خود درباره وضعیت شهر رشت نوشت: رشت شهر بی دفاعی است چرا که آینده این شهر قربانی مطامع سیاسی و شخصی بعضی ها شده است . رشت شهر بی دفاعی است ؛ زیرا از داشتن مدیران دلسوزی که نه به دنبال سهم خواهی های جناحی و شخصی بلکه به فکر رشد و توسعه و عمران شهر باشند ، محروم است . رشت شهر بی دفاعی است ؛ زیرا، عده ای که توان اداره خود را هم ندارند شهر را میدان مانور خودخواهی های خود کرده اند. رشت شهر بی دفاعی است؛ چرا که مدعیان اصلاح مدیریت شهری عملکرد فسادآوری داشته اند . رشت شهر بی دفاعی است ،چرا که میگویند شورای سوم آبرویش را برد و شورای چهارم پیش فروشش کرد و شورای پنجمش حتی از انتخاب شهردارش عاجز است ! رشت شهر بی دفاعی است چرا که منتخبانش رای می گیرند تا به آنان خدمت کنند اما در میانه راه خلف وعده می کنند و شورا را پلی برای نمایندگی مجلس می نمایند ... رشت شهر بی دفاعی است ؛ زیرا، نه صدایشان شنیده می شود و نه تصمیم درستی گرفته می شود و نه سرنوشت شان برای منتخبانشان اهمیت دارد. رشت شهر بی دفاعی است ؛ چرا که شورایش و شهرداریش نه توانسته مشکل آسفالت شهر را حل کند و نه ترافیک و جمع آوری زباله ها و بازار را و ... رشت شهر بی دفاعی است چرا که همه چیز در شرایط تعلیق قرار دارد !
گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code