گیل خبر/ حسن پسندیده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در یکی از رسانه های استان، اخباری مبنی بر صدور مجوز انتقال پسماندهای کلرۀ یکی از واحدهای پتروشیمی در جنوب کشور به استان های قزوین و گیلان منتشر شده است که بنده این خبر را از اساس تکذیب می کنم. وی افزود: هیچ گونه مجوزی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین جهت انتقال حتی یک کیلوگرم از پسماندهای کلرۀ جنوب کشور به استان ما صادر نشده است. پسندیده اظهار کرد: در این خبرها حتی از شرکتی به نام بیلیش نیز نام برده شده است؛ مدیران این واحد نیز با بنده مکاتباتی داشته اند که طی این سال ها هیچ گونه پسماندی را به واحد مدیریت پسماند خود که در تاکستان است، منتقل نکرده اند. وی خاطرنشان کرد: برای نقل و انتقال پسماندهای بین استانی پروتکلی تحت این عنوان وجود دارد که استان مبدأ و تولیدکنندۀ پسماند، بر اساس آنالیزی که از پسماند می گیرد مکاتباتی را با اداره کل حفاظت محیط زیست استان مقصد انجام می دهد. وی ادامه داد: اداره کل محیط زیست مبدأ نیز ملزم است توانمندی شرکت معرفی شده را برای بازیافت یا مدیریت و امحای این پسماندها بررسی کند و در صورتی که حائز شرایط لازم برای مدیریت پسماند باشد، به استان مقصد اعلام کند تا نهایتاً بر اساس پروتکلی که مربوط به نقل و انتقال پسماندها است، این انتقالات انجام شود. وی تصریح کرد: بنده انتقال چنین پسماندهایی به استان قزوین و شرکت بیلیش را از اساس تکذیب می کنم. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان گفت: لازم به ذکر است که شرکت مذکور دو واحد دارد که یکی از این واحدها در استان قزوین و دیگری در استان گیلان واقع شده است؛ بنده از مجوزهای صادر شده در واحد استان گیلان اطلاعی ندارم اما برای استان قزوین هرگز چنین مجوزی صادر نشده است. گفتنی است بعضی رسانه ها مختلف از جمله گیل خبر در خبری اعلام کرده بودند مسئولان محیط زیست برای انتقال ۱۷۰۰ تن پسماند کلره از واحدهای پتروشیمی خوزستان به قزوین و گیلان و بازیافت آنها توسط یک شرکت مدیریت پسماند مجوز صادر کرده اند در حالی که مقصد نهایی بخش جامد و خطرناک این پسماندها هنوز مشخص نیست. هنوز از واکنش مدیران محیط زیست گیلان خبری نیست.