ادامه ارائه آمارهای مثبت از سوی مدیران استانی!
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ چاپ
اختصاصی گیل خبر/ سرویس اجتماعی: توجه به ارائه اطلاعات آماری و برتردانستن مدیریت استان یکی از علایق مدیران مختلف ادارات در گیلان است. طوری که هر مدیری سعی می کند اداره تحت نظر خود را سرآمد همه استان ها بداند. این نحوه اطلاع رسانی در مجموع در کمتر استانی رایج است، اما در گیلان به عنوان یک شاخص مهم مدیریتی محسوب می شود. شاید اگر در موتور  گوگل جستجو کنیم کمتر چنین اخباری را پیدا می کنیم که یک مدیر استانی از افزایش سرانه مطالعه استان خود  صحبت می کند. اما در گیلان شاهد آن هستیم از قول مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تیتر می شود « رشد ۱۷ و نیم درصدی سرانه مطالعه گیلان طی ۶ ماه دوم سال گذشته» یعنی در تمام طول دوران سرپرستی و مدیرکل ایشان چنین افتخاری نصیب گیلان شده است! بعد از این که مدیرکل پیشین کتابخانه های عمومی گیلان ادعا کرده بود که گیلان جزو چهار استان برتر با سرانه مطالعه بالاست حال بر طبق آمار و ارقام همچنان بر روند مطالعاتی مردم گیلان اضافه می شود و  ظاهرا اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان با دستان خالی که همیشه از بی پولی می نالد کاری کرده است کارستان که مردم گیلان هر روز به کتابخوانی علاقه مند می شوند! این در حالی است  متر و معیار در سرانه مطالعه گیلان و ایران بنا به امار رسمی هیچگاه نتایج خوبی را نشان نداده است. همین دی ماه گذشته بود که بنا به استناد  گزارش  مرکز آمار ایران استان گیلان از میزان سرانه مطالعه بسیار پائینی برخوردار بود که در زیر قابل مشاهده است: شاید یکی از دلایلی که دیگر استان ها به اعلام چنین آمار و ارقامی توجه زیادی نشان نمی دهند به آن دلیل باشد که بتوانند دریافت بودجه های بیشتر را از دولت به دست آورند. زیرا دولت معمولا در جائی بودجه خود را افزایش می دهد که بداند نقاط ضعف فراوانی در آن جا وجود دارد. ولی در استان گیلان معمولا مدیران با اعلام این که همه چیز به بهترین شکل اداره می شود این استنباط را دارند که دیگر نیازی به افزایش بودجه در چنین سازمان هایی نیست. این که افزایش «هفده و نیم درصدی» دقیقا چند دقیقه و چند ثانیه را شامل می شود  و چگونه بدست امده است امری است که مدیرکل فعلی آماری در مورد آن به دست نداده است. همان طور که مدیرکل پیشین نیز امار و ارقامش را مشخص نکرده بود. کتابخانه های عمومی گیلان می خواهد ضعف های ساختاری خود را با ارائه این آمارها بپوشاند. در حالی که حتی ارائه این آمارها موجب می شود از سوی دولت به فراموشی سپرده شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code