'گیل خبر/ سامان بدر عکس فوق مربوط به سال 92 و بعد ضربات پنالتی بازی پرسپولیس داماش در  رشت است  که داماشی ها با وجود برتری نسبی باختند. ازاین باختها و چهره ها کم در رشت ندیدیم.همه غمهایی که کمتر کسی در فوتبال ایران به آن توجه دارد و یا شاید اهمیتی قائل است. مثل همین بازی با نیروی زمینی که اشتباه بزرگ داور چرت کسی را بیدار نمی کند. مثل همه شرط بندی هایی که پیش از این اعلام شده و هیچ کس دنبالش نکرده است. البته که به جای آن فقط فحاشی و شکسته شدن صندلی ها بیشتر دیده می شود. همه غم ها درون شهر دفن می شود. مثل زباله هایش در سراوان که آن طرف تر از امام زاده هاشم کسی به تلنبار آن ارزشی نمی دهد. زخم هایی که نمی شود به کسی اظهار کرد نه برای «عجیب و نادر بودن» بلکه برای عادی شدن!

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code