با شهردار شدن حجت جذب؛
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری: با تایید نهایی وزارت کشور حجت جذب عضو فعلی شورا به سمت شهردار منصوب شد. بعد از این انتصاب ، وی چهارشنبه آینده حکم شهرداری خود را دریافت خواهد کرد و باید از شورای شهر رشت استعفاء دهد. با خروج جذب از شورا، فرانک پیشگر دومین عضو علی البدلی است که به شورای شهر رشت ورود خواهد کرد. پیش از این بهراد ذاکری با استعفای جلال الدین شکریه به عنوان اولین عضو علی البدل به شورای شهر رشت راه پیدا کرده بود. پیشگر که سابقه عضویت در شورای چهارم رشت را داشت سابقه ریاست کمیسیون بهداشت و محیط  زیست آن شورا را در کارنامه خود داشت.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code