گیل خبر/شهرداری تهران در واکنش به گزارش «افشاگری کودکان کار از ضرب و شتم ماموران پیمانکار شهرداری تهران(فیلم)»جوابیه ارسال کرد. متن جوابیه به این شرح زیر است: پیرو گزارش تصویری سایت عصر ایران با عنوان «افشاگری کودکان کار از ضرب و شتم برخی از مأموران پیمانکار شهرداری تهران» مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اعلام می دارد: سیاست های شهرداری تهران و شورای اسلامی تهران، ری و شمیران در این دوره مدیریت شهری در خصوص نحوه مواجهه با مساله کودکان کار (با در نظر گرفتن این نکته که این نهاد عمومی تنها متولی و مسئول رسیدگی به این مساله نبوده و سایر دستگاه ها و نهادها ی مسئول نیز می بایست با حساسیت بیش از پیش نقش خود را در این مهم ایفا نمایند) این است که با ایجاد زمینه مشارکت و استفاده حداکثری از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد وظیفه خود را در مدیریت و کنترل این مساله اجتماعی انجام دهد و به همین خاطر هیچگاه به طور مستقیم به این مساله ورود نداشته و طبق قانون تنها به ایجاد امکانات و زیرساختهای مناسب جهت بهره برداری و ارتقای کیفیت خدمات سمن های فعال در این حوزه پرداخته است. از همین روی در ۱۸ منطقه شهر تهران، مراکزی تحت عنوان پرتو توسط تشکلهای حوزه کودکان و با حمایت شهرداری تهران راه اندازی شده و بیش از ۳۰۰۰ کودک کار از خدمات آموزشی و توانمندسازی بهره مند می شوند. همچنین شهرداری تهران در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی خود نسبت به پایش سلامت این کودکان اقدام کرده و به تبع آن خدمات گسترده ای را جهت بهبود سلامت جسمی و روانی آنان بعمل آورده است. در همین راستا ضمن استقبال از حساسیت رسانه های متعهد در خصوص مساله کودکان کار، همانطور که در گزارش بیان می شود که اسامی افراد متخلف نزد آن رسانه محفوظ است، شهرداری تهران علی رغم اینکه بخشی از گزارش ویدئویی مربوط به ۲ سال قبل و بخش دیگر به ۶ ماه پیش بازمی گردد، آمادگی دارد تا با دریافت گزارش تکمیلی به همراه اسامی افراد مذکور با پیگیری ویژه نسبت به بررسی موضوع اقدام نماید و در صورت صحت ادعای مطرح شده برخورد قاطع و جدی با متخلفین اعم از کارکنان و یا پیمانکاران نماید و شهروندان را نیز از نتایج آن مطلع سازد. در پایان خاطرنشان می سازد از آنجا که یکی از وظایف ذاتی رسانه ها مطالبه گری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی کشور است و پرداختن مسئولانه به این مهم کمک به سزایی در جهت ارتقای شفافیت (که از سیاست های اصلی شهردار تهران در دوره اخیر نیز است) خواهد داشت، بهتر آن است انتشار اخباری که می تواند علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت روانی افراد و افزایش آسیب ها، لطمات جبران ناپذیری را نیز در حوزه اخلاق عمومی جامعه و فروپاشی شیرازه اجتماعی در پی داشته باشد، با تامل بیشتری همراه بوده و از جهت خیرخواهی، این موارد در ابتدا به شهرداری تهران منتقل شده و در صورت عدم پاسخگویی و عدم حصول نتیجه، نسبت به انتشار عمومی آن اقدام شود. همچنین شهروندان می توانند در هر ساعت از شبانه روز با تماس با سامانه ۱۸۸۸ نظرات و شکایات خود را نسبت به عملکرد شهرداری تهران در همه سطوح مطرح نموده و این نهاد را در جهت بهبود عملکرد خود یاری نمایند. تهران شهر همه ماست، مشکلات آنرا با یاری هم حل کنیم.پیرو گزارش تصویری سایت عصر ایران با عنوان "افشاگری کودکان کار از ضرب و شتم برخی از مأموران پیمانکار شهرداری تهران" مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران اعلام می دارد: سیاست های شهرداری تهران و شورای اسلامی تهران، ری و شمیران در این دوره مدیریت شهری در خصوص نحوه مواجهه با مساله کودکان کار (با در نظر گرفتن این نکته که این نهاد عمومی تنها متولی و مسئول رسیدگی به این مساله نبوده و سایر دستگاه ها و نهادها ی مسئول نیز می بایست با حساسیت بیش از پیش نقش خود را در این مهم ایفا نمایند) این است که با ایجاد زمینه مشارکت و استفاده حداکثری از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد وظیفه خود را در مدیریت و کنترل این مساله اجتماعی انجام دهد و به همین خاطر هیچگاه به طور مستقیم به این مساله ورود نداشته و طبق قانون تنها به ایجاد امکانات و زیرساختهای مناسب جهت بهره برداری و ارتقای کیفیت خدمات سمن های فعال در این حوزه پرداخته است. از همین روی در ۱۸ منطقه شهر تهران، مراکزی تحت عنوان پرتو توسط تشکلهای حوزه کودکان و با حمایت شهرداری تهران راه اندازی شده و بیش از ۳۰۰۰ کودک کار از خدمات آموزشی و توانمندسازی بهره مند می شوند. همچنین شهرداری تهران در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی خود نسبت به پایش سلامت این کودکان اقدام کرده و به تبع آن خدمات گسترده ای را جهت بهبود سلامت جسمی و روانی آنان بعمل آورده است. در همین راستا ضمن استقبال از حساسیت رسانه های متعهد در خصوص مساله کودکان کار، همانطور که در گزارش بیان می شود که اسامی افراد متخلف نزد آن رسانه محفوظ است، شهرداری تهران علی رغم اینکه بخشی از گزارش ویدئویی مربوط به ۲ سال قبل و بخش دیگر به ۶ ماه پیش بازمی گردد، آمادگی دارد تا با دریافت گزارش تکمیلی به همراه اسامی افراد مذکور با پیگیری ویژه نسبت به بررسی موضوع اقدام نماید و در صورت صحت ادعای مطرح شده برخورد قاطع و جدی با متخلفین اعم از کارکنان و یا پیمانکاران نماید و شهروندان را نیز از نتایج آن مطلع سازد. در پایان خاطرنشان می سازد از آنجا که یکی از وظایف ذاتی رسانه ها مطالبه گری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی کشور است و پرداختن مسئولانه به این مهم کمک به سزایی در جهت ارتقای شفافیت (که از سیاست های اصلی شهردار تهران در دوره اخیر نیز است) خواهد داشت، بهتر آن است انتشار اخباری که می تواند علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت روانی افراد و افزایش آسیب ها، لطمات جبران ناپذیری را نیز در حوزه اخلاق عمومی جامعه و فروپاشی شیرازه اجتماعی در پی داشته باشد، با تامل بیشتری همراه بوده و از جهت خیرخواهی، این موارد در ابتدا به شهرداری تهران منتقل شده و در صورت عدم پاسخگویی و عدم حصول نتیجه، نسبت به انتشار عمومی آن اقدام شود. همچنین شهروندان می توانند در هر ساعت از شبانه روز با تماس با سامانه ۱۸۸۸ نظرات و شکایات خود را نسبت به عملکرد شهرداری تهران در همه سطوح مطرح نموده و این نهاد را در جهت بهبود عملکرد خود یاری نمایند. تهران شهر همه ماست، مشکلات آنرا با یاری هم حل کنیم.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code