گیل خبر/?فرهام زاهد با اشاره به انتقادات برخی از خبرنگاران پیرامون اهداف برگزاری جشنواره رسانه و مدیریت شهری افزود: همواره نگاهم به رسانه ها شفاف بوده و معتقدم شورا باید نگاهی به دور از تبعیض به رسانه ها داشته باشد. ?وی با بیان بر اینکه موافق برگزاری تجلیل پایان سال از خبرنگاران فعال در حوزه شورای شهر و شهرداری رشت هستم گفت: بنده و برخی دیگر از همکاران شورایی نسبت به فراخوان جشنواره رسانه و مدیریت شهری بی اطلاع بوده و از این موضوع طی تماس تلفنی برخی از خبرنگاران اطلاع پیدا کردم. ?زاهد با تاکید بر اینکه تجلیل پایان سال از زحمات رسانه ها نباید مبتنی بر حضور و مشارکت آنان در جشنواره رسانه و مدیریت شهری باشد تصریح کرد: تجلیل پایان سال از زحمات یکساله رسانه هایی که در تمامی شرایط در کنار مجموعه مدیریت شهری تلاش کرده اند حقی است که باید ادا شود و نباید تحت شعاع مباحث دیگر قرار بگیرد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code