گیل خبر/ علی علی پور نیاول * *مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان با شنیدن خبر تجمیع دو بیمارستان ۲۲ آبان و سیدالشهدای لاهیجان و به اصطلاح افتتاح بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان به یادشعرنسیم نژاد جعفری افتادم که چه زیبا سروده است؛ عده ای بر تکه ای نان ماست مالی می کنند عده ای بر کل کیهان ماست مالی میکنند از زمان ریزش پی تا زمان گچ بری با گچ و دوغاب و سیمان ماست مالی میکنند در تمام قشرها این امر پیدا میشود شاعران هم توی اوزان ماست مالی میکنند اهل زنجان، اهل مشهد، اهل بندر، اهل رشت لاجرم استان به استان ماست مالی میکنند آب را گل میکنند و وال بیرون میکشند چونکه باشد برف و بوران ماست مالی میکنند روی نام آن کسی که کرده کلی اختلاس دائما پیدا و پنهان ماست مالی میکنند گه گداری هم به جای ماست، با دوغ و پنیر گاه با کشک فراوان ماست مالی میکنند می برند از سهم ما و جای دیگر می زنند بعد از آن هم بهر درمان ماست مالی میکنند نیست از ما مشکلی ای دوستان نازنین تا که باشد ماست ارزان، ماست مالی میکنند سالها قبل شنیدیم که بیمارستان «دکترپیروز »درلاهیجان ساخته خواهدشد.خرسند بودیم که این بیمارستان نو با تجهیزاتی مدرن، در نجات جان بیماران ، متمم ،مکمل وکمک حال دو بیمارستان ۲۲آبان وسیدالشهدا خواهدبود.همچنین با خود می گفتیم باراه اندازی بیمارستان جدید شاخص درمان این شهرکمی با تابلوی ورودی آن یعنی« شهرنمونه گردشگری طبیعی تاریخی ایران »سنخیت و مطابقت پیدا می کند .اما نمی دانستیم که گاهی بجای گچ با ماست هم می شود دیوارخانه های گلی راسفیدکردومی شود بیمارستان پیروز رابدون اینکه به دستگاه های جدیدمجهزشودبا تجهیزات دوبیمارستان قدیمی افتتاح نمود ! به قول مرحوم مادربزرگم به عقل جن هم نمی رسید ! بیمارستانی که حتی  تعداد اتاق های عملش کمتراز دو بیمارستان قدیمی است ! والبته درارتقای شاخص درمان این شهرستان هیچ تاثیری نخواهدداشت. حال مانده ام کدام مسئول را مخاطب خود قراردهم نماینده مجلس شورای اسلامی را که خوددر کمسیون بهداشت ودرمان است یا رئیس دانشگاه علوم پزشکی رایا فرماندارشهرستان را ؟ که واکنش انها در خصوص این کاهلی چه بوده ؟اصلا هدف ازاحداث بیمارستان جدیدچه بوده است؟ صرف این همه هزینه برای ساخت این بیمارسان چه معنایی دارد؟ امیدوارم که جلوی این ماست مالی گرفته شودو افتتاح بیمارستان دکترپیروز فقط به نو کردن ساختمان و ادغام سه بیمارستان خلاصه نشود بلکه تجهیزات نو ومدرن مد نظر قرار گیرد . گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code