اوج بی اطلاعی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری: در حالی که هنوز یک هفته از انتخاب حجت جذب به عنوان شهردار منتخب رشت نمی گذرد و وحکم وی باید توسط وزارت کشور به صورت رسمی ابلاغ شود، اما سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از زیر مجموعه های وزارت کشور  طی نامه ای از حجت جذب به عنوان شهردار رشت دعوت کرده تا در نخستین «جلسه کارگروه ساختار ، تشکیلات  و بهبود روش ها» شرکت کند. در حالی که رشت با سرپرستی اداره می شود دعوت از حجت جذب به عنوان شهردار نشان از آن می دهد که این سازمان وزارت کشوری که باید بیشترین نزدیکی با شهرداری ها را داشته باشد هیچ اطلاعی از وضعیت فعلی شهرداری رشت ندارد. و شاید تنها با جستجو در سایت گوگل شهرداران را شناخته است. جالب است که مسعود نصرتی از معاونین این سازمان  شهردار سابق رشت بود. همچنین مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور نیز از شهرداران قدیمی و کاندیدای شهرداری رشت بود. همچنین در این دعوتنامه از معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت نیز دعوت شده که در این نشست حضور پیدا کند که بعد از حامد اخوان،  در حال حاضر هیچ فردی در این سمت حضور ندارد. البته در این مورد بیشتر از آن که وزارت کشور مقصر باشد، شهرداری رشت باید پاسخگو باشد که چرا چنین معاونتی که می تواند در همایش های کشوری حضور داشته باشد وجود خارجی در شهرداری ندارد.      

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code